Trung tâm Thông báo

Ưu đãi giao dịch token trên Regional Concept và chia sẻ 10,000 BGB!

Ưu đãi giao dịch token trên Regional Concept và chia sẻ 10,000 BGB! image 0

Chúng tôi vui mừng thông báo triển khai chương trình ưu đãi giao dịch token trên Regional Concept. Giao dịch và giới thiệu để chia sẻ 10,000 BGB!

Ưu đãi áp dụng với các token: CFX, FIL, MDT, ACH, KEY, MASK, ONT, SAND, LRC, PHB, HIGH, DENT, DODO, DREP, LAT, RSS3, BEL, QKC.

Nhấp vào nút Đăng Ký Ngay để tham gia.

Đăng Ký Ngay

Thời gian ưu đãi: 17:00 24/05 - 17:00 31/05 (Giờ VN)

🔥 Hoạt động 1: Nạp token Regional Concept để nhận airdrop BGB ngẫu nhiên

Nạp ròng các token thuộc Regional Concept với giá trị tối thiểu 100 USDT trong thời gian diễn ra ưu đãi để nhận airdrop 10–100 BGB từ quỹ thưởng 3000 BGB. Đừng bỏ lỡ nhé!

🔥 Hoạt động 2: Giới thiệu bạn bè và chia sẻ quỹ thưởng 2000 BGB

Người dùng mời bạn bè đăng ký Bitget và thực hiện giao dịch spot với các token thuộc Regional Concept sẽ chia sẻ quỹ thưởng 2000 BGB tỷ lệ theo số lượt giới thiệu hợp lệ của mình.

Phần thưởng BGB của người dùng = số lượt giới thiệu hợp lệ của người dùng ÷ tổng số lượt giới thiệu hợp lệ của tất cả người tham gia × 2000 BGB.

🔥 Hoạt động 3: Tham gia cuộc thi giao dịch để chia sẻ 5000 BGB!

Người dùng có khối lượng giao dịch spot với các token thuộc Regional Concept đạt 100 USDT có thể chia sẻ 5000 BGB. Bạn có thể nhận phần thưởng theo tỷ lệ khối lượng giao dịch spot token Regional Concept của mình trên tổng khối lượng giao dịch spot của tất cả những người tham gia. Mỗi người dùng có thể nhận tối đa 100 BGB. Phần thưởng BGB trị giá nhỏ hơn $0.1 sẽ không được phân phối.

‌Điều khoản và Điều kiện

  1. Nạp ròng = tổng số tiền nạp - tổng số tiền rút (chỉ tính các giao dịch trên chuỗi).

  1. Người tham gia phải hoàn thành xác minh KYC để đủ điều kiện nhận ưu đãi.

  1. Phần thưởng sẽ được phân phối đến tài khoản spot của người dùng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi ưu đãi kết thúc.

  1. Tất cả người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện của Bitget.

  1. Trong trường hợp người dùng gian lận, sử dụng nhiều tài khoản để nhận thưởng hoặc thực hiện các hành vi bất hợp pháp, Bitget có quyền loại người dùng liên quan và thu hồi phần thưởng của họ.

  1. Bitget có quyền sửa đổi, điều chỉnh các điều khoản của ưu đãi này hoặc hủy bỏ ưu đãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quyết định của riêng mình.

  1. Bitget có quyền quyết định cuối cùng về ưu đãi này. Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.