banner

Tại Bitget, chúng tôi cam kết thúc đẩy tính đầy đủ và đa dạng về giới tính trong ngành công nghiệp blockchain. Với sáng kiến #Blockchain4Her, chương trình tập trung đặc biệt vào việc nâng cao, trao quyền, giáo dục và khuyến khích phụ nữ tham gia không gian blockchain, đảm bảo cơ hội và tiếng nói bình đẳng của họ trong ngành công nghiệp đầy biến đổi này.

Bằng cách Nâng cao, Trao quyền, Giáo dục,Chào đón phụ nữ đến với thế giới blockchain, Blockchain4her mong muốn tạo ra một hệ sinh thái công bằng và đa dạng hơn cho phụ nữ trên toàn cầu.

Blockchain4Her tập trung vào ba mục tiêu chính
Truyền cảm hứng cho phụ nữ tiên phong trong lĩnh vực Blockchain
Thúc đẩy vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ
Thúc đẩy các đột phá công nghệ liên quan đến giới tính

Cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng một tương lai trong đó phụ nữ đóng vai trò chủ đạo trong việc định hình bối cảnh blockchain.

Hành động
Nâng cao & Trao quyền

Tích cực đề cao tiếng nói và sự hiện diện của phụ nữ trong ngành công nghiệp blockchain.

Bằng cách trao quyền và ủng hộ phụ nữ đảm nhận vai trò lãnh đạo và đóng góp quan trọng cho hệ sinh thái blockchain, Bitget hướng đến một tương lai trong đó phụ nữ không chỉ là những người tham gia mà còn là tác nhân thúc đẩy cuộc cách mạng blockchain.

Gặp gỡ

Các cuộc gặp gỡ cấp khu vực sẽ giúp phụ nữ ở nhiều vùng lãnh thổ khác nhau xây dựng những bước tiến đáng kể tham gia vào ngành công nghiệp blockchain.

Bitget hướng đến việc xây dựng một cộng đồng tích cực nhằm hỗ trợ và ủng hộ những thành công của phụ nữ trong lĩnh vực blockchain.

Khóa học của Học viện

Tìm hiểu về những nguyên tắc cơ bản của công nghệ blockchain, các ứng dụng đa dạng của công nghệ này và tác động tiềm năng đối với các ngành công nghiệp khác và xã hội.

Khoá học được chia thành ba mô-đun và người dùng có thể tự điều chỉnh tốc độ học tập. Sau khi hoàn thành, người tham gia sẽ nhận được chứng chỉ của Học viện Bitget cho mỗi mô-đun và nhận được chứng chỉ chung nếu hoàn thành tất cả mô-đun.

Chứng chỉ mẫu bạn có thể nhận được sau khi hoàn thành một mô-đun
certificate-pc
Giáo dục & Chào đón

Cung cấp các cơ hội giáo dục giúp trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết về công nghệ blockchain cho phụ nữ.

Blockchain4Her tích cực ủng hộ sự đa dạng và công bằng, khuyến khích các công ty và tổ chức áp dụng bình đẳng giới trong đội ngũ và các vị trí lãnh đạo của họ.