Tin tức sản phẩm

Hướng dẫn yêu cầu thực thi pháp luật

Là một nhà cung cấp dịch vụ tài chính, Bitget có thể nhận được yêu cầu từ các Cơ quan thực thi pháp luật. Trang này cung cấp hướng dẫn cơ bản về cách Cơ quan thực thi pháp luật được ủy quyền có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu những thông tin như vậy, đồng thời cũng trình bày những thông tin và tài liệu chúng tôi cần nhận để xử lý yêu cầu kịp thời và hiệu quả.

Nếu bạn là một nhân viên thực thi pháp luật được ủy quyền, vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến lawenforcement@bitget.com. Nếu có liên quan đến việc tịch thu tài sản xuyên biên giới, vui lòng tham khảo các tài liệu liên quan đến Hiệp định tương trợ tư pháp (Mutual Legal Assistance Treaty).

Vui lòng đảm bảo yêu cầu của bạn tuân theo các yêu cầu dưới đây. Các tệp đính kèm hoặc thông tin bị thiếu/không đầy đủ có thể khiến chúng tôi phản hồi chậm trễ.

1. Miền địa chỉ email

Sử dụng tên miền từ chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật chính thức

2. Tiêu đề

Đề cập đến quyền hạn của cơ quan thực thi pháp luật.

Nhấn mạnh (các) hành động được yêu cầu

3. Nội dung

Ghi rõ thông tin dưới đây bằng tiếng Anh

Họ và tên đầy đủ của cơ quan thực thi pháp luật.

Họ và tên đầy đủ, chức vụ, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và số điện thoại của người đưa ra yêu cầu.

Bối cảnh điều tra

Tất cả (các) địa chỉ ví liên quan và mã băm giao dịch (TXID) có liên quan.

Tất cả thông tin liên quan bao gồm UID, số điện thoại đã đăng ký và địa chỉ email của cá nhân/người dùng theo yêu cầu nếu có

▪ Những hành động Cơ quan thực thi pháp luật muốn Bitget thực hiện và thời hạn hợp lý

4. Đính kèm

Bằng chứng tài liệu về thẩm quyền cá nhân để xử lý yêu cầu như một đại diện của cơ quan thực thi pháp luật của bạn (ví dụ: một bức ảnh huy hiệu của bạn).

Lệnh tòa án đã ký và/hoặc thư chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật của bạn, bao gồm tất cả các chi tiết liên quan đến sự việc và hành động hoặc thông tin được yêu cầu bằng tiếng Anh.

Chúng tôi cố gắng hết sức để trả lời email sớm nhất có thể. Trong trường hợp bạn không nhận được phản hồi từ chúng tôi, vui lòng kiểm tra thư mục spam hoặc thư mục thư rác của bạn.