Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchSao chépBot‌EarnWeb3

Đầu tư tự động+ spot

Đầu tư tự động với một số tiền được thiết lập trước có thể giúp tăng trưởng tài sản tiền điện tử của bạn.
autoInvestBanner

Kế hoạch đầu tư tự động

ImgNoCard
KAS
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
0.5%
ImgNoCard
BTC
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
0.8%
ImgNoCard
ARB
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
0.8%
ImgNoCard
OP
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
1%
ImgNoCard
ETH
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
1.2%
ImgNoCard
BGB
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
1.5%
ImgNoCard
SAND
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
1.5%
ImgNoCard
ADA
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
1.8%
ImgNoCard
AVAX
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
1.8%
ImgNoCard
MATIC
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
2.5%
ImgNoCard
SOL
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
2.6%
ImgNoCard
NEAR
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
4.4%
ImgNoCard
DOT
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
5.2%
ImgNoCard
PGT
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
LSD7
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
INSP
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
TAO
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
PCI
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
ORDI
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
SHIB
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
XRP
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
0X0
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
AXS
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
DOGE
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
APE
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
CRETA
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
BNB
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
ATOM
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
TRX
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
BABYDOGE
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
CFX
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
USDC
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
STETH
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
NAKA
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
LTC
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
PEPE
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
NVIR
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
SUI
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
BONE
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
CRV
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
XEN
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
SNX
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
EGLD
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
CRO
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
STIK
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
WLD
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
CORE
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
USDV
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
MCADE
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
TIA
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
GQ
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
LUNA
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
TET
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
GMX
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
KSM
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
WOO
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
BAD
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
DAI
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
GNS
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
CRE
ROI lịch sử
--
Lợi nhuận tài chính bổ sung trong Earn (APR)
--
ImgNoCard
PLX
ROI lịch sử