Bitget API

Giao dịch nhanh hơn và linh hoạt hơn với API

Hướng dẫn kết nối với Bitget API

Open API cho phép các nhà phát triển giao dịch theo chương trình, thu thập dữ liệu, tích hợp các dịch vụ giao dịch sao chép và đăng quảng cáo P2P.

FAQ Thêm

1. Làm cách nào để tạo API keys?
2. API có được sử dụng miễn phí không?
3. Sự khác biệt giữa WebSocket và REST là gì và nên chọn cái nào?
4. Ký hiệu API có phân biệt chữ hoa và chữ thường không?
Tải ứng dụng
Tải ứng dụng
Tiếng Việt
USD