loading

Quay ngay

Nhận - -

Lượt quay: 0

Làm mới

TurntableBgturntableImg
turntableButtonImg
pointLightImg
turntableBorderLightOnImgturntableBorderLightOffImg
turntableWheelBorderImg

Ưu đãi kết thúc trong: 00D:00H:00M:00S

Lưu ý: bạn chắc chắn nhận được xu may mắn nếu bạn mời một người bạn đăng ký và giao dịch tối thiểu 0 USDT.

Mời
inviteShare
Lịch sử
Chi tiết

1. Trong ưu đãi Vòng quay May mắn, người dùng có thể nhận được 1 lượt rút thăm bằng cách chia sẻ ưu đãi này với bạn bè, mời bạn bè đăng ký hoặc khi người bạn được mời giao dịch đạt . Ở mỗi vòng, người dùng có thể tích lũy tối đa 5 lượt rút thăm với phương thức thứ nhất và thứ hai, và không giới hạn lượt rút thăm với phương thức thứ ba.

2. Bạn có thể xem chi tiết rút thăm trong Lịch sử của tôi. Bạn sẽ nhận được số lượng xu may mắn ngẫu nhiên mỗi khi quay Vòng quay May mắn. Khi đã tích lũy đủ 100 xu, bạn sẽ nhận được .

3. Mỗi vòng sẽ kéo dài trong 120 giờ (5 ngày), tổng số lượt rút thăm và xu may mắn của vòng này sẽ bị xóa sau khi kết thúc thời gian đếm ngược.

4. Phần thưởng sẽ được phân phối dưới dạng voucher tiền điện tử. Tất cả phần thưởng sẽ được ghi nhận vào tài khoản của người dùng trong vòng 3 ngày làm việc sau khi được phê duyệt.

5. Khi bạn bè của bạn đăng ký trên Bitget, họ sẽ nhận được gói quà tặng chào mừng trị giá 1000 USDT.

6. Bạn có thể đồng thời tham gia chương trình ưu đãi này và chương trình giới thiệu. Khi người được bạn giới thiệu hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

7. Khi phân phối phần thưởng, hệ thống sẽ tự động xác minh xem bạn và người được mời có trạng thái affiliate hay không. Nếu phát hiện trạng thái affiliate, phần thưởng sẽ không được phân phối. Ngoài ra, bạn không thể sử dụng tài khoản phụ làm tài khoản độc lập để tham gia các ưu đãi và dữ liệu của tài khoản phụ sẽ không được tính vào tài khoản chính.

8. Bạn không thể đồng thời tham gia ưu đãi này và Assist2Earn. Nếu đã tham gia Assist2Earn, việc đăng ký ưu đãi này sẽ khiến bạn không đủ điều kiện tham gia Assist2Earn.

9. Người dùng tham gia chương trình ưu đãi này được coi là đã đọc kỹ, hiểu rõ và tự nguyện đồng ý tuân thủ các quy tắc. Bitget có quyền đánh dấu tài khoản của bạn khi phát hiện các hành động đáng ngờ và áp dụng các hình phạt thích hợp nếu bạn bị phát hiện tham gia ưu đãi này bằng bất kỳ cách thức không hợp lệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở rửa tiền, giao dịch gian lận và rút tiền gây hại.

10. Bitget sẽ đánh giá tất cả người dùng và nhanh chóng loại những người sử dụng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các phương pháp điện tử, robot, lặp đi lặp lại hoặc tự động, cho mục đích đăng ký tự động hoặc đăng ký liên tục. Việc loại trừ sẽ được áp dụng ngay cả khi người dùng sử dụng các phương tiện độc hại chỉ một phần trong quá trình đăng ký hoặc tham gia các ưu đãi.