loading
banner-bg-2xl
banner-dollarbanner-pointbanner-point
banner-left-arrowbanner-right-arrow

Mời 2 người bạn và nhận 20 USDT

Mỗi người bạn có thể nhận 5 USDT sau khi thực hiện thành công vòng này

Quy tắc
Mời 2 người bạn để nhận thưởng.

Nhận 20 USDT khi bạn bè hỗ trợ bạn

Mỗi khi người dùng mới đăng ký trên Bitget và đạt khối lượng giao dịch 50 USDT, bạn sẽ nhận được một lượt hỗ trợ.

btn-pointerĐăng nhập và mời

Hướng dẫn nhận thưởng

register
success
rewards