Trung tâm Thông báo

Phân phối phần thưởng

Super Airdrop UNLEASH đã phân phối
2023-06-19 22:14
Super Airdrop BLUE đã phân phối
2023-06-15 19:52
Super Airdrop GPTG đã phân phối
2023-06-12 19:00
Super Airdrop FERC đã phân phối
2023-06-10 15:17
Super Airdrop TENET đã phân phối
2023-06-09 20:00
Super Airdrop SXS đã phân phối
2023-06-08 21:03
Super Airdrop INU đã phân phối
2023-06-06 10:59
Super Airdrop PIP đã phân phối
2023-05-31 17:51
Phần thưởng của chương trình ưu đãi “Giao dịch và giới thiệu với CandyBomb để kiếm BGB” đã được phân phối
2023-05-29 16:46
Bitget Launchpad - Bitcoin Improvement Proposals (BIP1) quy tắc đổi thưởng tự động của Pool Sunshine
2023-05-14 18:00
Bitget hoàn tất hoán đổi giữa SUIBG và SUI
2023-05-09 20:12
Announcement: Launchpad: Phần thưởng cho Pool Deposit và Pool Sunshine GoSleep (ZZZ) đã được phân phối
2023-04-19 16:01
Bitget hoàn tất hoán đổi giữa ARBK và ARB
2023-03-31 15:57
Thông báo phân phối Phần thưởng đặc biệt trong Launchpool Tuần lễ Arbitrum
2023-03-24 16:47
Danh sách Người dùng Chiến thắng Sự kiện Nạp ARB, Nhận thưởng 1,000 ARB
2023-03-24 16:33
Phân phối Phần thưởng Đặc biệt cho Launchpool Tuần lễ Arbitrum trên Bitget
2023-03-18 14:52
Sự kiện airdrop Cây Tiền lần thứ hai đã kết thúc
2022-06-09 19:09
Danh sách Người chiến thắng Chiến dịch Super Airdrop lần thứ tư
2022-04-29 14:41
Danh sách người chiến thắng chiến dịch Super Airdrop lần thứ ba
2022-04-24 16:59
Danh sách người chiến thắng chiến dịch Super Airdrop
2022-04-13 11:46