facebook-noscript
Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBot‌Earn
Chương trình TraderPro Bitget

NHẬN 10,000 USDT KHI THAM GIA BITGET TRADERPRO

Mùa 2: Thử thách coin phổ biến

Chương trình TraderPro Bitget

Khám phá các tài khoản giao dịch của chúng tôi

Giai đoạn 1

Giai đoạn thử thách

Giai đoạn 2

Nhà giao dịch TraderPro

Số dư tài khoản (USDT)0Lên đến 0
Ký quỹ tối đaxx
Cặp giao dịchChỉ BTC và ETH‌Tất cả cặp giao dịch
Yêu cầu
Tối thiểu ngày giao dịch
ROl tài khoản ≥ 0%
Đạt ROl hàng ngày 0% trong tối thiểu ngày.
Tổng cộng có tối thiểu lệnh
Giao với quỹ chúng tôi cung cấp và kiếm nhiều tiền hơn! Nhận hoàn tiền ít nhất 60% cho lợi nhuận vượt quá quỹ ban đầu, cộng với tối thiểu 10% chia sẻ lợi nhuận từ thu nhập của những người sao chép bạn.

Quá trình đánh giá

Chương trình TraderPro Bitget

Cảm nghĩ từ các nhà giao dịch TraderPro của chúng tôi

Câu hỏi Thường gặp

Tải ứng dụng
Tải ứng dụng