Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchSao chépBot‌EarnWeb3

Shark Fin

Lợi suất được đảm bảo trong những thị trường biến động
sharkBanner

Tất cả sản phẩm

Bạn có thể đăng ký sau:
2024-05-19 06:00:00
Chờ thanh toán
2024-05-17 ~ 2024-05-24  (7Ngày)
BTC-0
Đăng ký BTC(BTC Shark Fin)
Phạm vi APR:6.00% ~ 8.64%
Phạm vi giá BTC:$63,200 ~ $68,700
USDT-0USDT-1
Đăng ký USDT(BTC Shark Fin)
Phạm vi APR:6.00% ~ 9.00%
Phạm vi giá BTC:$63,200 ~ $68,700
ETH-0
Đăng ký ETH(ETH Shark Fin)
Phạm vi APR:6.00% ~ 8.64%
Phạm vi giá ETH:$2,810 ~ $3,210
USDT-0USDT-1
Đăng ký USDT(ETH Shark Fin)
Phạm vi APR:6.00% ~ 9.00%
Phạm vi giá ETH:$2,810 ~ $3,210
Đã thanh toán
2024-05-10 ~ 2024-05-17  (7Ngày)
BTC-0
Đăng ký BTC(BTC Shark Fin)
APR thanh toán:7.00%Đã hết hiệu lực
Phạm vi giá BTC:$60,100 ~ $65,600
USDT-0USDT-1
Đăng ký USDT(BTC Shark Fin)
APR thanh toán:7.00%Đã hết hiệu lực
Phạm vi giá BTC:$60,100 ~ $65,600
ETH-0
Đăng ký ETH(ETH Shark Fin)
APR thanh toán:8.33%
Phạm vi giá ETH:$2,820 ~ $3,220
USDT-0USDT-1
Đăng ký USDT(ETH Shark Fin)
APR thanh toán:8.56%
Phạm vi giá ETH:$2,820 ~ $3,220

Lợi thế sản phẩm

So sánh các sản phẩm có cấu trúc khác nhau
intro-img-0
Đảm bảo vốn
Sản phẩm Earn tốt nhất dành cho những người nắm giữ dài hạn, bất kể biến động thị trường.
intro-img-1
APR đảm bảo với 6%
APR đảm bảo 6% hàng đầu trong ngành.
intro-img-2
APR biến đổi cao
Với APR biến đổi hơn 9%, bạn có thể kiếm được nhiều hơn mức trung bình của thị trường khi dự đoán phạm vi biến động giá chính xác.

Câu Hỏi Thường Gặp