loading
banner_bg

Bitget Launchpad

Đầu tư sớm vào các dự án chất lượng
Bitget Launchpad là nơi chúng tôi chọn ra những dự án sáng giá nhất cho bạn. Giờ đây, bạn có thể mua token trong giai đoạn đầu của các dự án bằng BGB.

Dự án trước đây

choosePic
Ra mắt dự án của bạn trên Bitget
  • Xúc tiến toàn cầu
    Dự án của bạn sẽ hiển thị với hàng triệu người dùng Bitget trên toàn thế giới
  • Kết nối hơn 2000 người có tầm ảnh hưởng
  • Hệ sinh thái đa dạng
  • Chiến dịch riêng
Chạm đến những điều lớn lao