Trung tâm Thông báo

Ưu đãi BTC & ETH - hoàn phí 100% khi mua bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ!

Ưu đãi BTC & ETH - hoàn phí 100% khi mua bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ! image 0
Tận hưởng hoàn phí giao dịch 100% khi mua BTC hoặc ETH bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ với bất kỳ loại tiền fiat nào trên Bitget! Áp dụng các điều khoản và điều kiện.

Mua tiền điện tử ngay!

Thời gian ưu đãi: 17:00 22/03 - 17:00 29/03 (Giờ VN)

Các bước tham gia:

Đăng nhập vào Bitget > Chọn Mua Crypto > Chọn Thẻ tín dụng/ghi nợ > Thêm thẻ mới > Chọn loại tiền fiat và nhập số lượng > Hoàn thành giao dịch mua

>> Tìm hiểu cách mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng/ghi nợ tại đây.

‌Điều khoản và Điều kiện:

  1. Cả người dùng mới và người dùng hiện tại đều có thể tham gia ưu đãi.

  2. Người dùng phải hoàn tất xác minh danh tính để đủ điều kiện tham gia ưu đãi. Tìm hiểu thêm về cách hoàn thành xác minh danh tính trên Bitget.

  3. Nhận hoàn phí giao dịch 100% cho lần mua BTC hoặc ETH đầu tiên bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ trong thời gian ưu đãi. Hoàn phí sẽ được phân phối từ quỹ thưởng 500,000 USDT trong vòng 15 ngày sau khi ưu đãi kết thúc.
  4. Bitget có quyền điều chỉnh hoặc thay đổi các điều khoản được nêu ở đây bất cứ lúc nào do điều kiện thị trường thay đổi, rủi ro gian lận hoặc các lý do khác.

  5. Bitget có quyền loại các giao dịch được coi là giao dịch wash trading, đăng ký hàng loạt tài khoản, trục lợi hoặc có dấu hiệu thao túng thị trường.