Trung tâm Thông báo

KCGI

Tham gia ưu đãi KCGI 2023, chia sẻ voucher tiền điện tử 100,000 USDT với các giao dịch bot/sao chép bot
2023-08-28 18:00
Đăng ký Cuộc thi Spot KCGI để nhận để nhận tới 1000 USDT + 3000 BGB!!!
2023-08-18 09:00
Giao dịch Ký quỹ Spot KCGI 2023: phần thưởng đặc biệt dành cho người dùng mới!
2023-08-16 16:17
Quy tắc cuộc thi giao dịch spot KCGI 2023
2023-08-12 10:00
KCGI 2023: Quỹ thưởng BGB trị giá 300,000 USDT dành cho người mới!
2023-08-12 10:00
Quy tắc cuộc thi giao dịch sao chép futures KCGI 2023
2023-08-12 10:00
Quy tắc cuộc thi giao dịch futures KCGI 2023
2023-08-12 10:00
KCGI 2023: Chiến đấu và giành lấy quỹ thưởng 2,650,000 USDT!
2023-08-12 10:00
Câu Hỏi Thường Gặp - King's Cup Global Invitational (KCGI) 2023
2023-08-12 10:00
Quy tắc cuộc thi giao dịch futures demo KCGI 2023
2023-08-12 10:00
KCGI2023: Giới thiệu bạn bè - Phần thưởng lên đến 50 USDT
2023-08-11 20:00
KCGI 2023: Nạp tiền fiat để chia sẻ 250,000 BGB!
2023-08-11 09:49
[KCGI 2022: Phiên Bản Bóng Đá] đã kết thúc! Thông báo nhà vô địch
2022-12-21 18:27
[KCGI 2022: Phiên Bản Bóng Đá] Bắt Đầu! Đăng Ký Ngay Để Nhận 50 USDT
2022-10-25 10:48
[Thông báo người chiến thắng] Bitget's King's Cup Global Invitational (KCGI) đã chính thức khép lại
2022-06-09 19:48
[KCGI 2022: Lời kêu gọi của Ngai vàng] Phân phối phần thưởng Thi đấu Đội và Thi đấu Cá nhân
2022-06-09 13:56
[KCGI 2022: Lời kêu gọi của Ngai vàng] Phân phối Phần thưởng Perks Zone
2022-06-09 13:43
[KCGI 2022: Lời kêu gọi của Ngai vàng] FAQ
2022-05-23 12:13
[KCGI 2022: Lời kêu gọi của Ngai vàng] Perks Zone: Phần thưởng Nạp
2022-05-18 13:37
[KCGI 2022: Lời kêu gọi của Ngai vàng] Giới thiệu Thi đấu Cá nhân
2022-05-13 02:07