Trung tâm Thông báo

KCGI

Cuộc thi Giao dịch Futures KCGI 2024 - Messi mời bạn đến thi đấu để đạt vị trí hàng đầu và nhận 5,000,000 USDT!
2024-05-15 04:00
KCGI 2023: Phần thưởng cuộc thi giao dịch futures đã được phân phối
2023-11-02 12:40
KCGI 2023: Phần thưởng cuộc thi giao dịch sao chép futures đã được phân phối
2023-10-10 03:04
KCGI 2023: Phân phối phần thưởng cho cuộc thi giao dịch spot và demo
2023-09-28 08:11
Tham gia ưu đãi KCGI 2023, chia sẻ voucher tiền điện tử 100,000 USDT với các giao dịch bot/sao chép bot
2023-08-28 10:00
Đăng ký Cuộc thi Spot KCGI để nhận để nhận tới 1000 USDT + 3000 BGB!!!
2023-08-18 01:00
Giao dịch Ký quỹ Spot KCGI 2023: phần thưởng đặc biệt dành cho người dùng mới!
2023-08-16 08:17
Quy tắc cuộc thi giao dịch spot KCGI 2023
2023-08-12 02:00
KCGI 2023: Quỹ thưởng BGB trị giá 300,000 USDT dành cho người mới!
2023-08-12 02:00
Quy tắc cuộc thi giao dịch sao chép futures KCGI 2023
2023-08-12 02:00
Quy tắc cuộc thi giao dịch futures KCGI 2023
2023-08-12 02:00
KCGI 2023: Chiến đấu và giành lấy quỹ thưởng 2,650,000 USDT!
2023-08-12 02:00
Câu Hỏi Thường Gặp - King's Cup Global Invitational (KCGI) 2023
2023-08-12 02:00
Quy tắc cuộc thi giao dịch futures demo KCGI 2023
2023-08-12 02:00
KCGI2023: Giới thiệu bạn bè - Phần thưởng lên đến 50 USDT
2023-08-11 12:00
KCGI 2023: Nạp tiền fiat để chia sẻ 250,000 BGB!
2023-08-11 01:49
[KCGI 2022: Phiên Bản Bóng Đá] đã kết thúc! Thông báo nhà vô địch
2022-12-21 10:27
[KCGI 2022: Phiên Bản Bóng Đá] Bắt Đầu! Đăng Ký Ngay Để Nhận 50 USDT
2022-10-25 02:48
[Thông báo người chiến thắng] Bitget's King's Cup Global Invitational (KCGI) đã chính thức khép lại
2022-06-09 11:48
[KCGI 2022: Lời kêu gọi của Ngai vàng] Phân phối phần thưởng Thi đấu Đội và Thi đấu Cá nhân
2022-06-09 05:56