Logo

Thị trường sớm

Spot OTC

Câu Hỏi Thường Gặp

Giao dịch Spot OTC là gì?

Giao dịch Spot OTC là một mô hình giao dịch không qua trung gian (OTC), cho phép giao dịch ngang hàng giữa người mua và người bán, được thực hiện theo mức giá của người đăng lệnh.