Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchSao chépBot‌EarnWeb3

Smart Trend

Sản phẩm đầu tư đảm bảo tiền vốn cùng lợi suất cao
smartBanner

Tất cả sản phẩm

Bạn có thể đăng ký sau:
2024-05-20 06:00:00
Chờ thanh toán
2024-05-17 ~ 2024-05-24  (7Ngày)
BTC-0
Đăng ký BTC(Tăng giá BTC Smart Trend)
Phạm vi APR:4.50% ~ 14.18%
Phạm vi giá BTC:$68,000 ~  $72,000
USDT-0USDT-1
Đăng ký USDT(Tăng giá BTC Smart Trend)
Phạm vi APR:4.50% ~ 17.73%
Phạm vi giá BTC:$68,000 ~  $72,000
BGB-0BGB-1
Đăng ký BGB(Tăng giá BTC Smart Trend)
Phạm vi APR:4.50% ~ 17.73%
Phạm vi giá BTC:$68,000 ~  $72,000
ETH-0
Đăng ký ETH(Tăng giá ETH Smart Trend)
Phạm vi APR:4.50% ~ 18.75%
Phạm vi giá ETH:$3,100 ~  $3,500
USDT-0USDT-1
Đăng ký USDT(Tăng giá ETH Smart Trend)
Phạm vi APR:4.50% ~ 23.44%
Phạm vi giá ETH:$3,100 ~  $3,500
BGB-0BGB-1
Đăng ký BGB(Tăng giá ETH Smart Trend)
Phạm vi APR:4.50% ~ 23.44%
Phạm vi giá ETH:$3,100 ~  $3,500
BTC-0
Đăng ký BTC(Giảm giá BTC Smart Trend)
Phạm vi APR:4.50% ~ 18.64%
Phạm vi giá BTC:$60,000 ~  $65,000
USDT-0USDT-1
Đăng ký USDT(Giảm giá BTC Smart Trend)
Phạm vi APR:4.50% ~ 23.30%
Phạm vi giá BTC:$60,000 ~  $65,000
BGB-0BGB-1
Đăng ký BGB(Giảm giá BTC Smart Trend)
Phạm vi APR:4.50% ~ 23.30%
Phạm vi giá BTC:$60,000 ~  $65,000
ETH-0
Đăng ký ETH(Giảm giá ETH Smart Trend)
Phạm vi APR:4.50% ~ 22.60%
Phạm vi giá ETH:$2,600 ~  $2,950
USDT-0USDT-1
Đăng ký USDT(Giảm giá ETH Smart Trend)
Phạm vi APR:4.50% ~ 28.26%
Phạm vi giá ETH:$2,600 ~  $2,950
BGB-0BGB-1
Đăng ký BGB(Giảm giá ETH Smart Trend)
Phạm vi APR:4.50% ~ 28.26%
Phạm vi giá ETH:$2,600 ~  $2,950
Đã thanh toán
2024-05-10 ~ 2024-05-17  (7Ngày)
BTC-0
Đăng ký BTC(Tăng giá BTC Smart Trend)
APR thanh toán:7.93%
Giá thanh toán BTC:$66,225.64
USDT-0USDT-1
Đăng ký USDT(Tăng giá BTC Smart Trend)
APR thanh toán:9.06%
Giá thanh toán BTC:$66,225.64
BGB-0BGB-1
Đăng ký BGB(Tăng giá BTC Smart Trend)
APR thanh toán:9.06%
Giá thanh toán BTC:$66,225.64
ETH-0
Đăng ký ETH(Tăng giá ETH Smart Trend)
APR thanh toán:4.50%
Giá thanh toán ETH:$3,024.23
USDT-0USDT-1
Đăng ký USDT(Tăng giá ETH Smart Trend)
APR thanh toán:4.50%
Giá thanh toán ETH:$3,024.23
BGB-0BGB-1
Đăng ký BGB(Tăng giá ETH Smart Trend)
APR thanh toán:4.50%
Giá thanh toán ETH:$3,024.23
BTC-0
Đăng ký BTC(Giảm giá BTC Smart Trend)
APR thanh toán:4.50%
Giá thanh toán BTC:$66,225.64
USDT-0USDT-1
Đăng ký USDT(Giảm giá BTC Smart Trend)
APR thanh toán:4.50%
Giá thanh toán BTC:$66,225.64
BGB-0BGB-1
Đăng ký BGB(Giảm giá BTC Smart Trend)
APR thanh toán:4.50%
Giá thanh toán BTC:$66,225.64
ETH-0
Đăng ký ETH(Giảm giá ETH Smart Trend)
APR thanh toán:4.50%
Giá thanh toán ETH:$3,024.23
USDT-0USDT-1
Đăng ký USDT(Giảm giá ETH Smart Trend)
APR thanh toán:4.50%
Giá thanh toán ETH:$3,024.23
BGB-0BGB-1
Đăng ký BGB(Giảm giá ETH Smart Trend)
APR thanh toán:4.50%
Giá thanh toán ETH:$3,024.23

Lợi thế sản phẩm

So sánh các sản phẩm có cấu trúc khác nhau
intro-img-0
Đảm bảo vốn
Tiền vốn của bạn được đảm bảo ngay cả khi bạn không dự đoán đúng xu hướng.
intro-img-1
APR đảm bảo
APR đảm bảo với 4.5%.
intro-img-2
Lợi nhuận biến đổi cực cao
Lợi nhuận biến đổi cực cao

Câu Hỏi Thường Gặp