Bằng chứng Dự trữ

Bitget đảm bảo dự trữ 100% tài sản của người dùng và sẽ công bố bằng chứng cây Merkle, dự trữ nền tảng và tỷ lệ dự trữ nền tảng hàng tháng.
Bằng chứng dự trữ là gì?
'Bằng chứng dự trữ' đề cập đến quy trình kiểm toán có thể xác minh được thông qua bằng chứng mật mã, kiểm tra quyền sở hữu ví công khai và kiểm tra định kỳ để xác minh tài sản của một sàn giao dịch. Người giám hộ cung cấp sự minh bạch và bằng chứng về sự tồn tại của dự trữ trên chuỗi, và tổng số tiền của một đồng coin mà nền tảng nắm giữ và có thể sử dụng lớn hơn hoặc bằng tổng tài sản nắm giữ của người dùng đối với đồng coin đó.
Để đạt được điều này, Bitget lưu trữ hàm băm tài sản của mỗi tài khoản người dùng trong một nút lá trên cây Merkle. Mỗi người dùng có thể xác minh tiền của họ được lưu vào cây Merkle bằng cách kiểm tra tổng số tài sản của người dùng được lưu trữ trong các nút lá cây Merkle.
Nếu tổng số tiền được xác minh lớn hơn hoặc bằng 100% thì nền tảng đã chứng minh được các khoản tiền của người dùng thực sự còn nguyên vẹn.
Mã nguồn mở chứng minh khả năng thanh toán 100% của nền tảng đã được công bố trên GitHub. Tự kiểm tra dữ liệu của bạn
Chúng tôi cam kết minh bạch tối đa
Nguyên tắc của Bitget là luôn ưu tiên người dùng. Để đảm bảo an toàn có thể xác minh được đối với tài sản của người dùng, chúng tôi sẽ hoàn toàn minh bạch với tất cả tài sản của nền tảng.
1. Lấy ảnh chụp nhanh hằng tháng và công bố tất cả các tài sản ví của nền tảng
2. Lấy ảnh chụp nhanh hằng tháng tài sản của mỗi người dùng và loại bỏ dữ liệu nhạy cảm để công bố
3. Người dùng có thể xác minh tài sản của họ bằng một vài bước đơn giản
Tại sao dự trữ 100% rất quan trọng
Không thể chứng minh 100% dự trữ có sẵn
Đó có thể là dấu hiệu của sự chiếm đoạt tài sản
Và nguồn có mức chịu rủi ro thấp cho các sự kiện thiên nga đen
Rút tài sản tập trung có thể dẫn đến rút tiền hàng loạt, làm thất thoát tài sản của người dùng
Nền tảng cung cấp dự trữ 100%
Điều đó có nghĩa là nền tảng có đủ dự trữ
Điều này đảm bảo hiệu quả rằng tài sản của người dùng là an toàn
Nền tảng sẽ không gặp vấn đề khi thanh toán 100% trong trường hợp người dùng rút tài sản tập trung
Nền tảng cung cấp dự trữ 100%
Điều đó có nghĩa là nền tảng có đủ dự trữ
Điều này đảm bảo hiệu quả rằng tài sản của người dùng là an toàn
Nền tảng sẽ không gặp vấn đề khi thanh toán 100% trong trường hợp người dùng rút tài sản tập trung
Không thể chứng minh 100% dự trữ có sẵn
Đó có thể là dấu hiệu của sự chiếm đoạt tài sản
Và nguồn có mức chịu rủi ro thấp cho các sự kiện thiên nga đen
Rút tài sản tập trung có thể dẫn đến rút tiền hàng loạt, làm thất thoát tài sản của người dùng
Thông tin cơ bản về cây Merkle
Cây Merkle chủ yếu được dùng để xác minh tính toàn vẹn của dữ liệu hiệu quả hơn. Mỗi tài khoản được thể hiện bằng nút ACCT ở gốc, số dư và tên tài khoản của mỗi tài khoản sẽ được tính một lần bằng mã hóa SHA256. Có thể tính toán lại giá trị băm đã nhận được bằng giá trị liền kề, sau đó theo từng lớp lên trên cho đến khi phép tính băm chạm đến gốc cây Merkle. Để xác minh dự trữ hiện tại đã được thay đổi hay chưa, người dùng chỉ cần làm theo các bước để tính hàm băm cho tài khoản của mình, hãy tìm vị trí trong cây và các nút liền kề, sau đó tính hàm băm theo từng lớp lên trên cho đến gốc cây mà người dùng tính toán. Nếu phù hợp với thông báo chính thức thì mọi thứ đều được tính đến.
Như minh họa trong hình dưới đây:
Tải ứng dụng
Tải ứng dụng
Tiếng Việt
USD