Bắt đầu giao dịch futures trong hai bước đơn giản với 10 USDT

Giao dịch Futures là gì?

Chọn hướng

2

Đặt lệnh

btc

0.000

Tôi nghĩ rằng giá của BTC sẽ tăng.

Tăng 50%

Giảm 50%

Tăng giá: Mua BTCUSDT trị giá 10 USDT.

Giá mua

0.000

Số lượng mua

NaN

Loại lệnh

Lệnh thị trường

Tự động chốt lời khi giá tăng lên 0.

Lợi nhuận ước tính: NaN USDT +20%

Lưu ý:

1.Số lượng đặt lệnh và đơn vị tối thiểu dành cho futures vĩnh cửu BTC là 0.001 BTC. Do đó, một lệnh hợp lệ sẽ có số tiền ký quỹ thực tế tối đa là 10 USDT.Thêm

Hướng dẫn người mới

Khóa học cấp tốc giao dịch futures