Mời bạn bè để nhận 1,530 USDT mỗi người.

banner-image
‌Điều khoản và Điều kiện

Khối lượng giao dịch hợp lệ của bạn bè bạn ≥ 0 USDT

Mỗi người nhận được 0 USDT tiền thưởng giao dịch và một Mystery Box trị giá lên đến 500 USDT.

USDT

blind-golden

Khối lượng giao dịch hợp lệ của bạn bè bạn ≥ 0 USDT

Mỗi người nhận được thêm 0 USDT tiền thưởng giao dịch và một Mystery Box trị giá lên đến 1,000 USDT.

USDT

blind-blue
Giới thiệu
Lịch sử phần thưởng
no-dataĐăng nhập để xem chi tiết
Giới thiệu
Lịch sử phần thưởng
no-dataĐăng nhập để xem chi tiết
‌Điều khoản và Điều kiện
1.Người dùng không thể cộng dồn phần thưởng từ ưu đãi này với ưu đãi Mời bạn bè, Vòng quay May mắn hay pool giới thiệu của CandyBomb, hoặc bất kỳ nhiệm vụ nào liên quan đến giới thiệu. Nếu bạn đã tham gia các ưu đãi khác, dữ liệu từ các ưu đãi đó sẽ không được tính vào chương trình này.
2.Nhiệm vụ giao dịch 1: Khi người được mời có khối lượng giao dịch futures và spot đạt 0 USDT trong vòng 15 ngày kể từ khi đăng ký và đồng thời có số tiền nạp ròng đạt 0 USDT trong cùng khoảng thời gian (duy trì trong 0 ngày), thì cả người được mời và người mời sẽ nhận được một Mystery Box và 0 USDT tiền thưởng giao dịch futures.
3.Nhiệm vụ giao dịch 2: Khi người được mời hoàn thành nhiệm vụ giao dịch trong thời gian làm nhiệm vụ, đồng thời có tổng khối lượng giao dịch spot và futures lớn hơn 0 USDT, cả người mời và người được mời đều sẽ nhận được Mystery Box và 0 USDT tiền thưởng giao dịch futures.
4.Người tham gia có thể nhận thưởng cho cả Nhiệm vụ Giao dịch 1 và Nhiệm vụ Giao dịch 2. Khi bạn của bạn hoàn thành nhiệm vụ giao dịch với khối lượng 0 USDT, cả hai bạn sẽ nhận được phần thưởng. Nếu khối lượng giao dịch của bạn bè của bạn đạt 0 USDT, cả hai bạn vẫn đủ điều kiện nhận thưởng.
5.Các phương thức nạp tiền được hỗ trợ bao gồm nạp tiền trên chuỗi, nạp tiền fiat, nạp tiền qua thẻ, giao dịch P2P và thanh toán bên thứ ba. ‌Chuyển khoản nội bộ và Quà tặng sẽ không được chấp nhận.
6.Tổng khối lượng giao dịch futures và spot được tạo ra sau khi đăng ký sẽ được tính vào khối lượng giao dịch của người được mời. Khối lượng giao dịch của các cặp stablecoin sẽ không được tính.
7.Lưu ý: Mystery Box bao gồm phần thưởng USDT, tiền thưởng giao dịch futures và phiếu giảm phí giao dịch spot. Phiếu giảm phí giao dịch spot cung cấp chiết khấu 50%, cả tiền thưởng giao dịch futures và Mystery Box phải được nhận và sử dụng trong vòng 7 ngày. Hãy chắc chắn rằng bạn nhận và sử dụng phần thưởng trước khi hết hạn.
8.Phần thưởng sẽ được xem xét và phân phối trong vòng ba ngày làm việc sau khi bạn nhận được, đồng thời bạn có thể theo dõi tiến trình trong lịch sử lời mời của mình. Nếu phần thưởng được hiển thị là Không đủ điều kiện, điều này có nghĩa là người được mời không đáp ứng được các yêu cầu sau khi xem xét. Vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
9.Trong quá trình phân phối phần thưởng, hệ thống sẽ tự động xác minh xem cả hai bên (người mời và người được mời) có sử dụng tài khoản đặc biệt (affiliate, nhóm tạo lập thị trường và nhà môi giới) hay không. Nếu phát hiện tài khoản đặc biệt, phần thưởng sẽ không được phân phối để tránh trùng với hoa hồng của chương trình affiliate. Ngoài ra, xin lưu ý rằng các tài khoản phụ không thể được sử dụng làm tài khoản độc lập để tham gia các ưu đãi và dữ liệu của chúng sẽ không được hợp nhất với tài khoản chính.
10.Người được mời phải là người dùng mới đăng ký Bitget để được tính là một lượt mời đủ điều kiện.
11.Bitget sẽ tiến hành đánh giá kỹ lưỡng tất cả người dùng và nhanh chóng loại những người dùng sử dụng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các phương pháp điện tử, robot, lặp đi lặp lại hoặc tự động, cho mục đích đăng ký tự động hoặc liên tục. Người dùng sẽ bị loại, bất kể họ có sử dụng các phương pháp có hại cho một phần trong quá trình đăng ký hoặc tham gia của mình hay không. Việc sử dụng bất kỳ tuyên bố gây hiểu lầm nào, bao gồm nhưng không giới hạn, ở việc thực hiện bất kỳ nỗ lực tối ưu hóa công cụ tìm kiếm nào bằng cách sử dụng các từ khóa như "Mua Bitget", "Đăng nhập Bitget", "Bitget Chính thức" và "Bitget P2P", sẽ dẫn đến việc bị loại khỏi ưu đãi này.
12.Các quy tắc trên có hiệu lực từ -- (UTC+8). Bitget có quyền giải thích cuối cùng cho ưu đãi này và quyền thực hiện các biện pháp đối với tài khoản và tài sản của người dùng nếu phát hiện bất kỳ hành vi độc hại hoặc lạm dụng lỗ hổng nền tảng nào. Xin lưu ý rằng Apple không phải là nhà tài trợ cho chương trình ưu đãi này.
Sẵn sàng giới thiệu bạn bè và nhận phần thưởng
Mời bạn bè tham gia Bitget ngay và cả hai đều có thể nhận đến 1530 USDT mỗi người!
Mời sau khi đăng nhập