Tin tức sản phẩm

Quy tắc ST của Bitget

Kính gửi người dùng Bitget,

Bitget sẽ ra mắt một bộ quy tắc xử lý đặc biệt (ST - special treatment) nhằm đảm bảo mức độ bảo mật và trải nghiệm giao dịch của người dùng, cũng như tính thanh khoản của token. Bitget sẽ đánh dấu “ST” ở một số token nhất định trên nền tảng dựa trên các quy tắc này.

Token sẽ có dấu ST nếu:

1. Token có độ sâu kém và tính thanh khoản thấp trong một thời gian dài.

2. Token có giá biến động cao (giá giảm đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn).

3. Token có khối lượng giao dịch thấp.

4. Token của các dự án đã giải thể đội ngũ.

5. Token của các dự án không còn được duy trì và phát triển.

6. Token bị phát hiện có hành vi không phù hợp nhằm đánh lừa người dùng.

7. Token của các dự án có đội ngũ đã phá sản hoặc bị nghi ngờ phá sản.

8. Token của các dự án có đội ngũ bị nghi ngờ vi phạm bất kỳ luật và quy định hiện hành nào.

9. Token bị Bitget phát hiện vi phạm nghiêm trọng.

Đối với các dự án được đánh dấu ST, người dùng nên xem xét/xử lý cẩn thận và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch của mình. Bitget cũng sẽ quan sát và kiểm tra chặt chẽ các dự án này. Các token sau sẽ bị hủy niêm yết:

Token bị đánh dấu ST nhưng không được cải thiện sau khoảng thời gian quan sát 30 ngày.

Token kích hoạt quy tắc ST lần thứ tư.