BITGET BUDDY BONUS: Giới thiệu bạn bè và Nhận lên đến USDT
Nhận đến % hoa hồng cho mỗi giao dịch thực hiện bởi bạn bè của bạn
Mời ngay
Nguyên tắc Sự kiện
Mời Bạn bè
Chia sẻ mã mời của bạn và gửi nó đến cho bạn bè thông qua các nền tảng truyền thông xã hội
Nhận phần thưởng của bạn
Bạn có thể nhận được phần thưởng tương ứng khi bạn bè của bạn hoàn thành đăng ký, gửi tiền hoặc giao dịch
Win-Win
Bạn bè của bạn cũng có thể nhận được phần thưởng từ Trung tâm Phần thưởng của chúng tôi
1.
Mời Bạn bè
Chia sẻ mã mời của bạn và gửi nó đến cho bạn bè thông qua các nền tảng truyền thông xã hội
2.
Nhận phần thưởng của bạn
Bạn có thể nhận được phần thưởng tương ứng khi bạn bè của bạn hoàn thành đăng ký, gửi tiền hoặc giao dịch
3.
Win-Win
Bạn bè của bạn cũng có thể nhận được phần thưởng từ Trung tâm Phần thưởng của chúng tôi
Quy tắc lời mời
Điều khoản và Điều kiện
FAQ
Q1: Làm cách nào để đảm bảo một lời mời hợp lệ?

A: Người được mời cần phải đăng ký qua liên kết hoặc mã giới thiệu của bạn và hoàn thành KYC.

Q2 : Nếu người được mời của tôi không đăng ký thông qua liên kết lời mời của tôi, liệu lời mời đó có được liên kết với UID của tôi không?
Q3: Biểu tượng bắt tay trong danh sách giới thiệu có ý nghĩa gì?
Kiếm tiền ngay bây giờ
Mời ngay
Mời ngay