Mời Bạn Bè và Nhận Lên Đến USDT
Mời ngay
Nguyên tắc Sự kiện
Mời bạn bè
Sao chép liên kết giới thiệu của bạn và gửi đến bạn bè của mình.
Nhận phần thưởng của bạn
Bạn sẽ nhận được phần thưởng giới thiệu 0 USDT sau khi người bạn mời hoàn thành KYC, thực hiện nạp tiền lần đầu và hoàn thành khối lượng giao dịch theo yêu cầu. Phần thưởng có thể lên đến 0 USDT.
Cùng nhau kiếm tiền
Sau khi bạn của bạn tạo tài khoản, anh/cô ấy có thể nhận tiền thưởng giao dịch lên đến USDT.
1. 
Mời bạn bè
Sao chép liên kết giới thiệu của bạn và gửi đến bạn bè của mình.
2. 
Nhận phần thưởng của bạn
Bạn sẽ nhận được phần thưởng giới thiệu 0 USDT sau khi người bạn mời hoàn thành KYC, thực hiện nạp tiền lần đầu và hoàn thành khối lượng giao dịch theo yêu cầu. Phần thưởng có thể lên đến 0 USDT.
3. 
Cùng nhau kiếm tiền
Sau khi bạn của bạn tạo tài khoản, anh/cô ấy có thể nhận tiền thưởng giao dịch lên đến USDT.
Thu Gọn Toàn Bộ
FAQ
Q1: Biểu tượng bắt tay trong danh sách giới thiệu có ý nghĩa gì?
Q2 : Nếu người được mời của tôi không đăng ký thông qua liên kết lời mời của tôi, liệu lời mời đó có được liên kết với UID của tôi không?