Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchSao chépBot‌EarnWeb3

Launchpool

Stake để khai phá vô vàn cơ hội
launchpoolBanner
Tất cả sản phẩm
Tất cả dự án
Đã hoàn thành
ENA
Tổng Phần Thưởng
3,750,000 ENA
Thời gian Farming
10 Ngày
Thời gian kết thúc2024-04-12
Pool BGB

Stake BGB, Nhận ENA

ROI pool thưởng
6.59%
Tổng Đã Stake
84,633,728 BGB
Tổng Phần Thưởng
3,000,000 ENA
Giới hạn stake cá nhân
100,000 BGB
Pool USDE

Stake USDE, Nhận ENA

ROI pool thưởng
4.60%
Tổng Đã Stake
43,777,874 USDE
Tổng Phần Thưởng
750,000 ENA
Giới hạn stake cá nhân
10,000 USDE
Đã hoàn thành
DOPE
Tổng Phần Thưởng
3,333,330 DOPE
Thời gian Farming
10 Ngày
Thời gian kết thúc2024-04-11
Pool BGB

Stake BGB, Nhận DOPE

ROI pool thưởng
0.97%
Tổng Đã Stake
32,751,846 BGB
Tổng Phần Thưởng
1,666,665 DOPE
Giới hạn stake cá nhân
20,000 BGB
Pool USDT

Stake USDT, Nhận DOPE

ROI pool thưởng
0.61%
Tổng Đã Stake
58,726,294 USDT
Tổng Phần Thưởng
1,666,665 DOPE
Giới hạn stake cá nhân
10,000 USDT
Đã hoàn thành
ZK
Tổng Phần Thưởng
200,000 ZK
Thời gian Farming
10 Ngày
Thời gian kết thúc2024-03-29
Pool BGB

Stake BGB, Nhận ZK

ROI pool thưởng
1.41%
Tổng Đã Stake
32,560,779 BGB
Tổng Phần Thưởng
100,000 ZK
Giới hạn stake cá nhân
20,000 BGB
Pool USDT

Stake USDT, Nhận ZK

ROI pool thưởng
1.67%
Tổng Đã Stake
40,120,205 USDT
Tổng Phần Thưởng
100,000 ZK
Giới hạn stake cá nhân
10,000 USDT
Đã hoàn thành
Tổng Phần Thưởng
300,000 ZETA
Thời gian Farming
10 Ngày
Thời gian kết thúc2024-02-12
Pool BGB

Stake BGB, Nhận ZETA

ROI pool thưởng
2.38%
Tổng Đã Stake
40,029,091 BGB
Tổng Phần Thưởng
300,000 ZETA
Giới hạn stake cá nhân
100,000 BGB
Đã hoàn thành
SAROS
Tổng Phần Thưởng
2,985,714 SAROS
Thời gian Farming
2 Ngày
Thời gian kết thúc2024-01-20
Pool BGB

Stake BGB, Nhận SAROS

Giới thiệu và kiếm tiền
ROI pool thưởng
0.26%
Tổng Đã Stake
32,618,085 BGB
Tổng Phần Thưởng
2,985,714 SAROS
Giới hạn stake cá nhân
300,000 BGB
Đã hoàn thành
RABBIT
Tổng Phần Thưởng
1,809,090 RABBIT
Thời gian Farming
2 Ngày
Thời gian kết thúc2024-01-10
Pool BGB

Stake BGB, Nhận RABBIT

Giới thiệu và kiếm tiền
ROI pool thưởng
0.98%
Tổng Đã Stake
26,882,284 BGB
Tổng Phần Thưởng
1,809,090 RABBIT
Giới hạn stake cá nhân
100,000 BGB

Câu Hỏi Thường Gặp