Trung tâm Thông báo

Ưu đãi 2 tuần:Mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng/ghi nợ không mất phí

Ưu đãi 2 tuần:Mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng/ghi nợ không mất phí image 0
Trong thời gian giới hạn 2 tuần, hãy tận hưởng các giao dịch mua tiền điện tử miễn phí bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ!

Mua tiền điện tử ngay!

Thời gian ưu đãi: 17:00 01/04 - 17:00 15/04 (Giờ VN)

Các bước tham gia:

Đăng nhập vào Bitget > Chọn Mua Crypto > Chọn Thẻ tín dụng/ghi nợ > Thêm thẻ mới > Chọn loại tiền fiat và nhập số lượng > Hoàn thành giao dịch mua

>> Tìm hiểu cách mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng/ghi nợ tại đây.

Điều khoản Điều kiện:

  1. Cả người dùng mới và người dùng hiện tại đều có thể tham gia ưu đãi này.

  2. Chỉ những người tham gia đã hoàn tất quy trình xác minh danh tính mới đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi này. Tìm hiểu về cách hoàn thành xác minh KYC trên Bitget.

  3. Bitget có quyền điều chỉnh hoặc thay đổi các quy tắc của chương trình ưu đãi bất kỳ lúc nào do điều kiện thị trường thay đổi, rủi ro gian lận hoặc những lý do khác.

  4. Bitget có quyền loại các giao dịch được coi là giao dịch rửa, đăng ký hàng loạt tài khoản, trục lợi hoặc có dấu hiệu thao túng thị trường,...