Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchSao chépBot‌EarnWeb3

Giá thị trường BRC-20

Về giá BRC-20

Được tạo ra vào tháng 3/2023 bởi @domodata, tài liệu gốc và whitepaper của tiêu chuẩn có thể được truy cập tại đây: https://domo-2.gitbook.io/brc-20-experiment/.The tiêu chuẩn token BRC-20 sử dụng các ordinal inscription của dữ liệu JSON để triển khai các hợp đồng token, mint và tạo điều kiện chuyển token.
Giá của token BRC-20 bị ảnh hưởng bởi cung và cầu trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau, cũng như các yếu tố như tâm lý thị trường, tin tức, thông báo và thay đổi quy định. Với những biến số này, giá trị của token BRC-20 có thể gặp biến động đáng kể trong một thời gian ngắn, khiến nó trở thành một khoản đầu tư có tính biến động cao.

‌Tất cả token BRC-20

26,698 token
Tất cả
Nổi bật
Đang xử lý
TickGiáVốn hóa thị trườngKhối lượng (24h)Nguồn cungĐã mintChủ sở hữuGiao dịch
$43.41
68,500 Sats
$914.03M
0-marketcap-btc-icon14,423.26
$26.86M
0-volume-btc-icon423.9
21.00M
100.00%
18,578
7,695
$74.83
118,076.37 Sats
$7.50M
1-marketcap-btc-icon118.39
$1.30M
1-volume-btc-icon20.46
99,999
100.00%
5,209
1,789
$171.22
270,174.74 Sats
$1.72M
2-marketcap-btc-icon27.09
$324,044.27
2-volume-btc-icon5.11
10,000
100.00%
2,317
455
$0.7597
1,198.78 Sats
$32.04M
3-marketcap-btc-icon505.65
$3.96M
3-volume-btc-icon62.43
42.07M
100.00%
5,582
3,160
$0.0005897
0.9306 Sats
$591,311.35
4-marketcap-btc-icon9.33
$68,661.36
4-volume-btc-icon1.08
1000.00M
100.00%
303
113
$46.93
74,047.89 Sats
$1.13M
5-marketcap-btc-icon17.82
$143,302.24
5-volume-btc-icon2.26
24,000
100.00%
714
208
$34.24
54,034.95 Sats
$343,342.07
6-marketcap-btc-icon5.42
$115,344.11
6-volume-btc-icon1.82
10,000
100.00%
964
326
$0.{6}2854
0.0004503 Sats
$600.85M
7-marketcap-btc-icon9,481.26
$313.27M
7-volume-btc-icon4,943.35
2100.00T
100.00%
44,828
82,285
$23.46
37,022.94 Sats
$235,223.02
8-marketcap-btc-icon3.71
$3,114.43
8-volume-btc-icon0.04915
9,999
100.00%
498
13
$0.09512
150.1 Sats
$1.28M
9-marketcap-btc-icon20.12
$8,921.94
9-volume-btc-icon0.1408
13.37M
100.00%
293
24
$0.009512
15.01 Sats
$200,282.88
10-marketcap-btc-icon3.16
$17,821.74
10-volume-btc-icon0.2812
21.00M
100.00%
297
33
$0.01459
23.01 Sats
$307,100.41
11-marketcap-btc-icon4.85
$16,342.45
11-volume-btc-icon0.2579
21.00M
100.00%
493
52
$0.0003037
0.4793 Sats
$382,235.96
12-marketcap-btc-icon6.03
$1.03M
12-volume-btc-icon16.21
1000.00B
0.12%
8,997
2,411
$0.1776
280.18 Sats
$3.87M
13-marketcap-btc-icon61.1
$2.82M
13-volume-btc-icon44.49
21.00M
100.00%
1,044
1,450
$0.0009330
1.49 Sats
$24,409.01
14-marketcap-btc-icon0.3898
$10,923.74
14-volume-btc-icon0.1724
1000.00B
0.00%
1,020
90
$0.03171
50.03 Sats
$667,609.59
15-marketcap-btc-icon10.53
$81,622.49
15-volume-btc-icon1.29
21.00M
100.00%
695
98
$0.00
0.00 Sats
$0.00
16-marketcap-btc-icon0.00
$5,489.75
16-volume-btc-icon0.08663
69.70M
100.00%
272
17
$0.00
0.00 Sats
$0.00
17-marketcap-btc-icon0.00
$1,323.81
17-volume-btc-icon0.02089
21.00M
100.00%
147
7
$0.02854
45.03 Sats
$600,848.63
18-marketcap-btc-icon9.48
$93,380.2
18-volume-btc-icon1.47
21.00M
100.00%
449
115
$0.008878
14.01 Sats
$200,282.88
19-marketcap-btc-icon3.16
$35,063.01
19-volume-btc-icon0.5533
21.00M
100.00%
339
96
$0.00
0.00 Sats
$0.00
20-marketcap-btc-icon0.00
$355.52
20-volume-btc-icon0.005610
1000.00B
0.00%
338
6
$0.001107
1.67 Sats
$110,557.84
21-marketcap-btc-icon1.67
$11,110.73
21-volume-btc-icon0.1753
100.00M
100.00%
140
31
$0.00
0.00 Sats
$0.00
22-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
22-volume-btc-icon0.00
21.00M
100.00%
6
-
$0.003678
5.8 Sats
$77,442.72
23-marketcap-btc-icon1.22
$88,645.59
23-volume-btc-icon1.4
21.00M
100.00%
1,956
361
$0.00
0.00 Sats
$0.00
24-marketcap-btc-icon0.00
$3,580.94
24-volume-btc-icon0.05651
9,999
100.00%
100
8
$0.004439
7 Sats
$93,465.34
25-marketcap-btc-icon1.47
$11,721.14
25-volume-btc-icon0.1850
21.00M
100.00%
555
69
$8.51
19,998 Sats
$13,003.62
26-marketcap-btc-icon0.3055
$9,575.54
26-volume-btc-icon0.1511
21.00M
0.00%
214
4
$0.01141
18.01 Sats
$240,339.45
27-marketcap-btc-icon3.79
$604,430.16
27-volume-btc-icon9.54
21.00M
100.00%
587
506
$0.005631
8.89 Sats
$118,567.47
28-marketcap-btc-icon1.87
$25,919.48
28-volume-btc-icon0.4090
21.00M
100.00%
681
90
$0.00
0.00 Sats
$0.00
29-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
29-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
288
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
30-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
30-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
31
-
$0.005311
8.5 Sats
$112,858.88
31-marketcap-btc-icon1.81
$22,095.93
31-volume-btc-icon0.3486
21.00M
100.00%
701
85
$0.03806
60.04 Sats
$801,399.51
32-marketcap-btc-icon12.64
$677,154.15
32-volume-btc-icon10.68
21.00M
100.00%
1,828
1,051
$0.00
0.00 Sats
$0.00
33-marketcap-btc-icon0.00
$2,892.01
33-volume-btc-icon0.04562
2.10M
100.00%
120
7
$0.00
0.00 Sats
$0.00
34-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
34-volume-btc-icon0.00
210000.00T
0.00%
66
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
35-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
35-volume-btc-icon0.00
2,100
100.00%
60
-
$2.09
3,302.14 Sats
$20,989.03
36-marketcap-btc-icon0.3311
$9,276.03
36-volume-btc-icon0.1463
10,000
100.00%
423
52
$0.{7}1903
0.{4}3002 Sats
$1.91M
37-marketcap-btc-icon30.1
$11.84M
37-volume-btc-icon186.81
100.00T
100.00%
4,114
4,714
$0.03039
47.93 Sats
$639,783.94
38-marketcap-btc-icon10.09
$2.70M
38-volume-btc-icon42.56
21.00M
100.00%
1,912
4,377
$0.00
0.00 Sats
$0.00
39-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
39-volume-btc-icon0.00
1000.00M
0.00%
61
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
40-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
40-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
67
-
$0.04123
65.04 Sats
$4.13M
41-marketcap-btc-icon65.22
$2.79M
41-volume-btc-icon44.06
100.00M
100.00%
4,443
1,862
$0.01586
25.02 Sats
$333,916.46
42-marketcap-btc-icon5.27
$665,830.08
42-volume-btc-icon10.5
21.00M
100.00%
1,524
631
$0.01396
22.01 Sats
$293,846.49
43-marketcap-btc-icon4.64
$150,510.53
43-volume-btc-icon2.37
21.00M
100.00%
2,572
628
$0.{4}1807
0.03800 Sats
$13,267.26
44-marketcap-btc-icon0.2790
$8,662.07
44-volume-btc-icon0.1366
210000.00T
0.00%
302
12
$0.{7}3229
0.{4}5099 Sats
$15,848.55
45-marketcap-btc-icon0.2503
$9,462.11
45-volume-btc-icon0.1493
420000.00T
0.00%
164
21
$0.00
0.00 Sats
$0.00
46-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
46-volume-btc-icon0.00
1,000,000
0.00%
21
-
$0.01903
30.02 Sats
$400,699.75
47-marketcap-btc-icon6.32
$64,429.33
47-volume-btc-icon1.02
21.00M
100.00%
558
153
$0.00
0.00 Sats
$0.00
48-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
48-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
65
-
$0.02727
43.02 Sats
$574,336.31
49-marketcap-btc-icon9.06
$587,948.51
49-volume-btc-icon9.27
21.00M
100.00%
522
551

Câu Hỏi Thường Gặp

BRC-20 là gì?

Mô tả ngắn gọn về tiêu chuẩn BRC-20: BRC-20 là một tiêu chuẩn thử nghiệm thể hiện việc tạo ra các token có thể thay thế trên Layer 1 của Bitcoin. Cách tiếp cận sáng tạo này sử dụng lý thuyết ordinal và inscription để mô phỏng khả năng thay thế.
Bối cảnh: Token BRC-20 được giới thiệu vào tháng 03/2023, xuất phát từ ý tưởng bảng điều khiển Dune vui tươi và lấy cảm hứng từ tên .sats. Kể từ khi ra mắt, token BRC-20 đã chiếm khoảng 3% tổng số giao dịch Bitcoin, với 250,000 người dùng, và đạt khối lượng 150 triệu USD đối với giao dịch trên chuỗi và 3 tỷ USD đối với giao dịch ngoài chuỗi.
Tải ứng dụng
Tải ứng dụng
Tiếng Việt
USDUSD