Trung tâm Thông báo

Hoạt động gần đây

Bảo trì Spot
Thông báo về việc tạm ngưng dịch vụ rút tiền APT & MOVER network
Bảo trì Spot
2023-12-06 16:22
Bảo trì Spot
Thông báo về việc mở lại dịch vụ nạp TONCOIN-TON
Bảo trì Spot
2023-12-06 14:42
Spot
Bitget niêm yết Carrieverse (CVTX) tại Innovation Zone và Metaverse Zone
Spot
2023-12-06 14:00
Các cuộc thi & sự kiện đang diễn ra
Bitget niêm yết Carrieverse (CVTX). Tham gia và chia sẻ 360,000 CVTX!
Các cuộc thi & sự kiện đang diễn ra
2023-12-06 14:00
Tin tức về sản phẩm
Những bổ sung về Vay Crypto Bitget SOL
Tin tức về sản phẩm
2023-12-06 13:40
Bảo trì Spot
Thông báo về việc tạm dừng dịch vụ nạp TONCOIN-TON
Bảo trì Spot
2023-12-06 13:02
Tin tức về sản phẩm
Bitget thông báo xoá 11 cặp giao dịch khỏi bot giao dịch spot vào ngày 8/12/2023
Tin tức về sản phẩm
2023-12-06 12:00
Bảo trì Spot
Thông báo về việc mở lại giao dịch Spot BCH/USDT
Bảo trì Spot
2023-12-06 10:07
Bảo trì Spot
Bitget thông báo bảo trì cặp giao dịch spot BCH/USDT
Bảo trì Spot
2023-12-06 06:11
Bảo trì Spot
Bitget thông báo tạm ngưng chức năng Nạp và Rút LSK
Bảo trì Spot
2023-12-06 01:09