Tin tức sản phẩm

EOS

Tên viết tắt của dự án: EOS

Tên đầy đủ: Enterprise Operation System

Thời gian bắt đầu dự án: 2017-06-26

Tổng số phát hành: 1.012.372.068 EOS

Tổng lượng phát hành: 912.372.064 EOS

Trang web chính thức: https://eos.io/

Truy vấn: https://eostracker.io/

Sách : https://github.com/EOSIO/Documentation/blob/master/TechnicalWhitePaper.md

Giới thiệu:

EOS (Hệ thống Hoạt động Doanh nghiệp) là một nền tảng hợp đồng thông minh dựa trên blockchain hoàn toàn mới do Block.one dẫn đầu, nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ nền tảng blockchain cơ bản cho các ứng dụng phân tán hiệu suất cao. Mục tiêu của dự án EOS là đạt được một kiến ​​trúc blockchain hỗ trợ các ứng dụng phân tán tương tự như một hệ điều hành. Kiến trúc có thể cung cấp tài khoản, xác thực danh tính, cơ sở dữ liệu, giao tiếp không đồng bộ, lập lịch chương trình và các hoạt động song song trên hàng chục nghìn cụm CPU / GPU. EOS cuối cùng có thể hỗ trợ thực hiện hàng triệu giao dịch mỗi giây, trong khi người dùng thông thường không cần trả phí sử dụng để thực hiện hợp đồng thông minh. Mã thông báo EOS hiện là mã thông báo dựa trên Ethereum do cơ sở hạ tầng blockchain EOS phát hành. Có ba trường hợp ứng dụng chính: băng thông và lưu trữ nhật ký (đĩa cứng), dự trữ tính toán và tính toán (CPU) và lưu trữ trạng thái (RAM). Sau khi mạng chính EOS hoạt động, mã thông báo ERC-20 EOS sẽ được chuyển đổi thành mã thông báo trên chuỗi chính.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC