Tin tức sản phẩm

Hoạt động gần đây

Bảo trì Spot
Thông báo về việc mở lại dịch vụ nạp ETH-zkSync Era
Bảo trì Spot
2023-09-21 13:02
Bảo trì Spot
Bitget thông báo bảo trì cặp giao dịch spot TEST/USDT
Bảo trì Spot
2023-09-21 10:48
Bảo trì Spot
Bitget thông báo tạm ngưng chức năng Nạp và Rút CANTO
Bảo trì Spot
2023-09-21 10:18
PoS Staking
Bitget ra mắt Staking ETH2.0 đợt 4 với 4.5-5% APR
PoS Staking
2023-09-20 20:00
Smart Trend
Smart Trend giai đoạn mới: Nhận APR tối thiểu 4.5%!
Smart Trend
2023-09-20 19:04
Các cuộc thi & sự kiện đang diễn ra
Bitget sẽ niêm yết AstroPepeX(APX). Tham gia và chia sẻ $10,000 APX!
Các cuộc thi & sự kiện đang diễn ra
2023-09-20 19:00
Các cuộc thi & sự kiện đang diễn ra
Deposit to List: Cobak Token (CBK) - Nạp và Chia sẻ phần thưởng $20,000 CBK!
Các cuộc thi & sự kiện đang diễn ra
2023-09-20 19:00
Các cuộc thi & sự kiện đang diễn ra
Bitget sẽ niêm yết Evadore (EVA). Tham gia và chia sẻ 100,000 EVA!
Các cuộc thi & sự kiện đang diễn ra
2023-09-20 19:00
Spot
Bitget niêm yết Evadore (EVA) tại Innovation Zone và Web3 Zone
Spot
2023-09-20 19:00
Spot
[Niêm yết đầu tiên] Bitget sẽ niêm yết AstroPepeX (APX) tại Innovation Zone, Meme Zone và AI Zone
Spot
2023-09-20 19:00