Tin tức sản phẩm

BCH

Tên viết tắt của dự án: BCH

Tên đầy đủ: BitcoinCash

Thời gian phát hành: 2017-07-24

Tổng số phát hành: 21.000.000 BCH

Tổng lượng phát hành: 17,918,288 BCH

Sách: https://www.bitcoincash.org/bitcoin.pdf

Website chính thức: https://www.bitcoincash.org/

Truy vấn: https://blockchair.com/bitcoin-cash/blocks

Giới thiệu:

Bitcoin Cash cũng giống như Bitcoin. Nó là một loại tiền điện tử dựa trên sự phân quyền, áp dụng mạng ngang hàng và sáng kiến ​​đồng thuận, mã nguồn mở và blockchain làm công nghệ cơ bản. Cộng đồng Bitcoin đã tranh cãi về việc mở rộng trong ba năm. Cuối cùng, vào ngày 1 tháng 8 năm 2017, Bitcoin Cash đã thực hiện một đợt hard fork ở chiều cao khối 478558, được phân phối theo Bitcoin 1: 1, tổng cộng là 21 triệu và loại bỏ sự cô lập Nhân chứng, giới hạn trên của khối đã được nâng cấp lên 8M và sau đó được nâng cấp lên 32M. Thông qua việc mở rộng chuỗi, các vấn đề về phí xử lý cao, xác nhận chậm và tính thực tế kém trong hệ thống Bitcoin cũ đã được giải quyết và lời hứa về Bitcoin là "tiền điện tử điểm-điểm" đã được thực hiện.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC