Tin tức sản phẩm

ARBETF

Kính gửi người dùng Bitget,

Sản phẩm: ARBETF
Ngày phát hành: 21/03/2023
Coin thanh toán: ‌USDT
Giá cơ sở chỉ số: 1
Thành phần: Các coin, token phổ biến trong nhóm Arbitrum được niêm yết trên thị trường Spot và Futures của Bitget

ARBETF
ARBETF Bitget là sản phẩm ETF Spot được thiết kế để theo dõi xu hướng giá của các tài sản phổ biến trong hệ sinh thái Arbitrum, cho phép người dùng nhanh chóng truy cập các token này và tận dụng những biến động của thị trường Arbitrum đối với thị trường tiền điện tử nói chung.
ARBETF bao gồm bốn loại tiền điện tử:ARB(30%),GMX(20%),MAGIC(20%),GNS(15%) và RDNT(15%), với phân bổ trọng số tỷ lệ theo giá trị vốn hoá thị trường của từng token. Trong tương lai, cùng với sự phát triển của hệ sinh thái Arbitrum, thành phần và trọng số của ARBETF sẽ được điều chỉnh theo thời gian thực.