Tin tức sản phẩm

Cảnh báo Rủi ro

1. Cách hiểu về Cảnh báo Rủi ro này

Tất cả các thuật ngữ được sử dụng trong thông báo này, được định nghĩa trong Điều khoản sử dụng của Bitget (“Điều khoản sử dụng”), có cùng ý nghĩa và cấu trúc như trong Điều khoản sử dụng.

2. Dịch vụ Bitget

Thông báo này cung cấp cho bạn thông tin về các rủi ro liên quan đến các Dịch vụ Bitget. Mỗi dịch vụ Bitget đều có những rủi ro riêng. Thông báo này cung cấp mô tả tổng quan về các rủi ro khi bạn sử dụng Dịch vụ Bitget.

Thông báo này không giải thích hết tất cả các rủi ro. Bạn cần hiểu rõ và đầy đủ các rủi ro liên quan trước khi quyết định sử dụng Dịch vụ Bitget.

3. Không đưa ra lời khuyên cá nhân

Chúng tôi không cung cấp lời khuyên cá nhân liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Đôi khi chúng tôi cung cấp thông tin thực tế, thông tin về thủ tục giao dịch và thông tin về các rủi ro tiềm ẩn. Tuy nhiên, việc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi luôn do bạn quyết định.

Bất kỳ thông tin hoặc thông tin liên lạc nào mà Bitget cung cấp cho bạn đều không được coi là lời khuyên đầu tư, lời khuyên tài chính, lời khuyên giao dịch hoặc bất kỳ loại lời khuyên nào khác. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định liệu bất kỳ khoản đầu tư, chiến lược đầu tư hoặc giao dịch liên quan nào có phù hợp với bạn hay không dựa trên mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình cũng như khả năng chấp nhận rủi ro.

4. Không can thiệp hoặc kiểm soát

Bitget không phải là nhà môi giới, trung gian, đại lý hoặc cố vấn của bạn và không có mối quan hệ uỷ thác hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bạn trong bất kỳ giao dịch, quyết định hoặc các hoạt động khác liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ Bitget. Chúng tôi không kiểm soát liệu việc bạn sử dụng Dịch vụ Bitget có phù hợp với mục đích và mục tiêu tài chính của bạn hay không. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đánh giá xem bạn có đủ nguồn tài chính cho hoạt động tài chính với chúng tôi hay không, cũng như khẩu vị rủi ro đối với các sản phẩm và dịch vụ bạn sử dụng.

5. Không tư vấn về thuế, quy định hoặc pháp lý

Việc đánh thuế Tài sản kỹ thuật số là không chắc chắn, và bạn có trách nhiệm xác định các khoản thuế mà bạn có thể phải chịu và cách thuế được áp dụng khi bạn thực hiện giao dịch thông qua Dịch vụ Bitget. Bạn có trách nhiệm thông báo và thanh toán bất kỳ khoản thuế nào có thể phát sinh từ việc giao dịch trên Dịch vụ Bitget và bạn hiểu rằng Bitget không cung cấp tư vấn pháp lý hoặc thuế liên quan đến các giao dịch này. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về tình trạng thuế hoặc nghĩa vụ thuế khi sử dụng Dịch vụ Bitget, hoặc liên quan đến Tài sản Kỹ thuật số được giữ trong tài khoản Bitget của bạn, bạn nên tìm kiếm lời khuyên độc lập.

Bạn thừa nhận rằng khi được yêu cầu bởi pháp luật hiện hành vào bất kỳ thời điểm nào và tại bất cứ đâu, Bitget sẽ báo cáo các thông tin về giao dịch, chuyển khoản, phân phối hoặc thanh toán của bạn cho các cơ quan thuế hoặc cơ quan công quyền khác. Tương tự, theo yêu cầu bởi pháp luật hiện hành vào bất kỳ thời điểm nào và tại bất cứ đâu, Bitget sẽ khấu trừ các khoản thuế liên quan đến các giao dịch, chuyển khoản, phân phối hoặc thanh toán của bạn. Các quy định pháp luật hiện hành cũng có thể đòi hỏi Bitget yêu cầu bạn cung cấp thông tin thuế bổ sung, tình trạng, chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan đến thuế.

Bạn thừa nhận rằng nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu này trong khung thời gian quy định, Bitget có thể khấu trừ thuế và chuyển cho cơ quan thuế theo quy định của luật liên quan. Bạn nên tham khảo các cố vấn thuế cá nhân và chuyên gia về các nội dung trên, và trước khi bạn thực hiện bất kỳ giao dịch tài sản kỹ thuật số nào.

6. Rủi ro thị trường

Giao dịch tài sản kỹ thuật số chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường lớn. Sự thay đổi giá trị có thể đáng kể và xảy ra nhanh chóng mà không có cảnh báo trước. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị của một khoản đầu tư và bất kỳ lợi nhuận nào có thể giảm hoặc tăng và có thể bạn sẽ không lấy lại được số tiền mà bạn đã đầu tư.

7. Rủi ro thanh khoản

Tài sản kỹ thuật số có thể có tính thanh khoản hạn chế, khiến việc bán hoặc thoát khỏi một vị thế trở nên khó khăn hoặc không thể khi bạn muốn làm điều đó. Trường hợp này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, kể cả vào các thời điểm biến động giá nhanh chóng.

8. Rủi ro về tính khả dụng

Chúng tôi không đảm bảo rằng dịch vụ Bitget sẽ luôn khả dụng vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào hoặc dịch vụ Bitget sẽ không bị gián đoạn hoặc tắc nghẽn mạng không mong đợi. Điều này có thể khiến bạn không thể mua, bán, lưu trữ, chuyển, gửi hoặc nhận các Tài sản kỹ thuật số khi bạn muốn.

9. Rủi ro liên quan đến bên thứ ba

Các bên thứ ba, có thể kể đến như nhà cung cấp thanh toán, người nhận ủy thác và đối tác ngân hàng, có thể tham gia vào việc cung cấp Dịch vụ Bitget. Bạn có thể phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của các bên thứ ba này, và Bitget có thể không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà các bên thứ ba này gây ra cho bạn.

10. Rủi ro bảo mật

Bitget không thể loại bỏ tất cả các rủi ro bảo mật. Bạn có trách nhiệm giữ mật khẩu tài khoản Bitget của bạn an toàn, và bạn có thể chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch trong tài khoản Bitget của bạn, cho dù bạn có ủy quyền hay không. Các giao dịch trong Tài sản kỹ thuật số không thể đảo ngược và tổn thất do các giao dịch gian lận hoặc trái phép sẽ không được khôi phục.

11. Rủi ro liên quan đến tài sản kỹ thuật số

Do bản chất của Tài sản Kỹ thuật số và các công nghệ cơ bản của nó, có một số rủi ro vốn có, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Khuyết điểm, sự thiếu hụt, tấn công mạng, khai thác lỗ hổng, lỗi, sự cố giao thức hoặc các tình huống không lường trước liên quan đến một Tài sản Kỹ thuật số, các công nghệ hoặc hệ thống kinh tế mà Tài sản Kỹ thuật số đó phụ thuộc;

2. Các giao dịch Tài sản kỹ thuật số là không thể đảo ngược. Do đó, tổn thất do các giao dịch gian lận hoặc không có chủ đích là không thể khôi phục được;

3. Sự phát triển công nghệ có thể khiến Tài sản kỹ thuật số trở nên lỗi thời;

4. Sự chậm trễ khiến việc giao dịch không được thanh toán theo lịch trình; và các cuộc tấn công vào giao thức hoặc công nghệ mà Tài sản kỹ thuật số phụ thuộc, bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

(1) từ chối dịch vụ phân tán;

(2) tấn công mạo nhận;

(3) tấn công lừa đảo;

(4) tấn công phi kỹ thuật;

(5) tấn công mạng;

(6) tấn công smurf;

(7) phần mềm độc hại;

(8) gian lận lặp chi;

(9) tấn công vào khai thác số đông, dựa trên đồng thuận hoặc các loại khai thác khác;

(10) chiến dịch thông tin sai lệch;

(11) fork;

(12) giả mạo và đánh cắp danh tính.

12. Rủi ro giao dịch

Thị trường tài sản kỹ thuật số hoạt động 24/7. Giá cả có thể thay đổi nhanh chóng bất cứ lúc nào, bao gồm cả ngoài giờ làm việc thông thường.

13. Rủi ro liên lạc

Khi bạn liên lạc với chúng tôi qua các phương tiện truyền thông điện tử, bạn nên hiểu rằng các thông tin truyền thông điện tử có thể gặp sự cố, bị chậm trễ, không an toàn và/hoặc không đến được đích đến như mong đợi.

14. Tiền tệ

Sự biến động của tỷ giá hối đoái giữa các loại tiền tệ khác nhau cũng có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận và gây thiệt hại cho bạn.

15. Rủi ro pháp lý

Những thay đổi về luật và quy định có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị của Tài sản kỹ thuật số. Rủi ro này là không thể đoán trước và có thể thay đổi ở các thị trường khác nhau.