left-back

ZEC

mceclip0.png

Tên viết tắt của dự án: ZEC
Tên đầy đủ của dự án: Zcash
Thời gian phát hành: 2016-10-28
Tổng số phát hành: 21.000.000ZEC
Tổng lượng phát hành: 11.335.856 ZEC
Trang web chính thức: https://z.cash/
Chặn truy vấn: https://explorer.zcha.in/
Giới thiệu:
Zcash là hệ thống blockchain đầu tiên sử dụng cơ chế bằng chứng không có kiến ​​thức, có thể cung cấp tính bảo mật thanh toán hoàn toàn trong khi vẫn có thể sử dụng các blockchain công khai để duy trì một mạng phi tập trung. Tương tự như Bitcoin, tổng số lượng Zcash tokens (ZEC) cũng là 21 triệu, điểm khác biệt là các giao dịch Zcash tự động ẩn người gửi, người nhận và số lượng của tất cả các giao dịch trên blockchain. Chỉ những người có khóa xem mới có thể xem được nội dung của giao dịch. Người dùng có toàn quyền kiểm soát và họ có thể chọn cung cấp cho người khác khóa chế độ xem.
ZCash là một nhánh của bitcoin, vẫn giữ nguyên mô hình ban đầu của bitcoin và được sửa đổi dựa trên mã của phiên bản Bitcoin 0.11.2. Các quỹ trong ví ZCash được chia thành hai loại: quỹ minh bạch và quỹ tư nhân. Các quỹ minh bạch tương tự như quỹ Bitcoin; quỹ tư nhân tăng cường quyền riêng tư và các giao dịch liên quan đến quỹ tư nhân được bảo mật và không bị kiểm tra, đồng thời các giao dịch giữa quỹ minh bạch và quỹ minh bạch được công khai. 
 

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác