Tin tức sản phẩm

LSDETF

Kính gửi người dùng Bitget,

Tên dự án: LSDETF

Thời gian niêm yết: 12/04/2023

Đơn vị: ‌USDT

Giá bán cơ sở: 1

Trọng số:

LDO: 40%

SSV: 25%

RPL: 20%

PENDLE: 10%

LSD: 5%

Ngưỡng đầu tư: 0.01 LSDETF

Giá mua thấp nhất/Biến động giá tối thiểu:0.00001/0.00001

Giới thiệu: LSDETF bao gồm một nhóm tiền điện tử đại diện trong phân khúc Liquid Staking Derivatives. Chỉ số này được thiết kế nhằm phản ánh trung thực những biến động của thị trường trong phân khúc.