Tin tức sản phẩm

MemeETF

Kính gửi người dùng Bitget,

Dự án: MemeETF

Ngày niêm yết: 20/04/2023

Đơn vị: ‌USDT

Giá cơ sở: 1

Trọng số:

DOGE (43%)

SHIB (27%)

FLOKI (10%)

BABYDOGE (10%)

BONE (5%)

PEPE (5%)

Ngưỡng đầu tư: 0.01 MemeETF

Giá mua thấp nhất/Biến động giá tối thiểu:0.00001/0.00001

Khối lượng mua tối thiểu: 1U

Về MemeETF: MemeETF là một spot ETF do Bitget phát hành độc quyền. Đây là sự kết hợp của các token phổ biến trong lĩnh vực Meme được chọn nhằm theo dõi xu hướng giá của các tài sản thịnh hành trong lĩnh vực này.