Tin tức sản phẩm

BAND

bandprotocol.png

Tên viết tắt của dự án: BAND
Tên đầy đủ của dự án: Giao thức băng tần
Thời gian phát hành: 2019-09-19
Tổng số phát hành: 100.000.000 BAND
Tổng lượng phát hành: 20.494.033BAND
Sách trắng: https://bandprotocol.com/whitepaper-3.0.1.pdf
Trang web chính thức: https://bandprotocol.com/
Truy vấn: https://cn.etherscan.com/token/0xba11d00c5f74255f56a5e366f4f77f5a186d7f55https://etherscan.com/token/0xd26114cd6EE289AccF82350c8d8487fedB8A0C07https://explorer.zcha
Giới thiệu:

Mục tiêu của Band Protocol là tạo ra cơ sở dữ liệu an toàn nhất và có khả năng mở rộng cao nhất trong thế giới phi tập trung, cung cấp dữ liệu đáng tin cậy cho các ứng dụng phi tập trung (dApps). Các nhà phát triển và các công ty dApp sử dụng Giao thức băng tần tiến hành tiêu thụ dữ liệu thông qua các điểm dữ liệu hợp đồng thông minh công khai, không dựa trên một nhà tiên tri tập trung được tách biệt khỏi chuỗi khối. Bằng cách này, dApps đảm bảo tính bảo mật trong khi sử dụng dữ liệu hiện có trên Internet, xây dựng cầu nối giữa các trường hợp sử dụng của Web 2.0 và Web 3.0.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC