Tin tức sản phẩm

SUSHI

logo

Token: SUSHI

Tên loại tiền: SushiSwap

Tổng lượng phát hành: 115,026,511

Tổng lượng lưu thông: 115,026,511

Ngày phát hành: -

Web chính thức: https://uniswap.org/

Sách trắng: https://medium.com/@sushiswapchef

Tra tìm block: https://ethplorer.io/address/0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2

Giới thiệu về Uniswap ( UNI ):

SushiSwap cho phép người dùng khai thác mã thông báo quản trị SUSHI bằng cách đặt mã thông báo LP chính thống trên UniswapV2. Mỗi khối được phát hành 100 SUSHI và các mã thông báo này sẽ được triển khai đồng đều trong tất cả 13 nhóm. Trong hai tuần đầu tiên, mỗi khối sẽ nhận được 1000 SUSHI và nhóm SUSHI / ETH sẽ nhận được 200 SUSHI.

Mã thông báo SUSHI không có giá trị thực tế và chỉ có quyền quản trị. Khi tính thanh khoản của Uniswap được chuyển sang SushiSwap trong tương lai, chủ sở hữu mã thông báo SUSHI sẽ chia sẻ 0,05% phí giao dịch.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC