left-back

Tin Quan Trọng

Bitget Ra Mắt Bộ Sưu Tập NFT Seed NFT - Airdrop giai đoạn đầu cho FTT Holders!

2022-12-05 14:21

Bitget thông báo hoàn thành bảo trì cặp giao dịch futures APTUSDT và EOSUSDT

2023-02-03 19:05

Cập nhập quan trọng: Bằng chứng dự trữ cây Merkle

2022-12-02 11:24

Bitget Sẽ Hỗ Trợ Hoán Đổi Gifto (GTO) thành Gifto (GFT)

2023-01-24 17:43

Bitget Sẽ Hỗ Trợ kế hoạch Làm mới thương hiệu Grove (GVR) thành Grove Coin (GRV)

2023-01-24 17:41

TRX/ USDT đã có trên Bitget

2020-09-01 14:16

Bitget Ra Mắt Dịch Vụ Lưu Ký Quỹ Với Ví Chuyên Dụng

2023-01-09 15:09

Ưu đãi đặc biệt cho nhà môi giới - Hoàn tiền 100% trong thời gian có hạn!

2023-01-13 11:39

Thông báo tính lại ROI của một số thương nhân

2023-01-16 14:48

Cập nhật cấu trúc phí giao dịch spot

2023-01-11 21:11

Bitget thông báo giảm Tỷ lệ Ký quỹ duy trì cho một số cặp giao dịch futures

2023-01-11 11:59

Bitget thông báo ngừng tính năng “Loại trừ các lệnh mở" trong giao dịch futures

2023-01-10 17:04

Miêu tả quy tắc Trung tâm Phần thưởng Bitget

2022-12-28 18:08

Chính Thức Mở Chế Độ Một Chiều Cho Bitget Futures

2023-01-05 21:46

Trung tâm Phần thưởng Bitget đã được nâng cấp!

2022-12-29 10:16

Miễn Phí Giao Dịch Giao Ngay trên Bitget - 5 Lợi Ích Độc Quyền Dành Riêng Cho Bạn

2022-09-05 13:55

Thông báo về việc chỉ hỗ trợ Nạp và Rút trên WEMIX Mainnet

2022-12-12 15:45

[Quan trọng] Thông báo về việc hủy niêm yết cặp giao dịch Futures FOOTBALLUSDT

2022-12-14 15:46

Bitget Thông Báo Quỹ “Builders Fund” 5 Triệu USD

2022-11-13 23:06

Leo Messi hợp tác cùng Bitget

2022-10-20 16:15