Trung tâm Thông báo

Tin tức Bitget

Tính năng "Insight" mới của Bitget hiện đã ra mắt!
2022-10-25 12:22
Leo Messi hợp tác cùng Bitget
2022-10-20 16:15
Thông Báo Chính Thức: Xác Định Website Giả Mạo Bitget và Cảnh Báo Lừa Đảo
2022-10-13 16:22
Sắp Ra Mắt: Bitget ABC - Sự Lựa Chọn Hoàn Hảo
2022-09-19 15:54
Kỷ Nguyên Mới của Ethereum -Hợp Nhất Ethereum đã Hoàn Tất
2022-09-15 16:07
Thỏa thuận về Kế Hoạch Hợp Nhất Ethereum và Các Bản Fork Tiềm Năng
2022-09-05 15:39
Kỷ Niệm Hợp Nhất ETH — Chia Sẻ 5000 ETHW và Airdrop tới 10X
2022-08-24 10:22
Thông Báo về Kế Hoạch Hợp Nhất (The Merge) của Ethereum và Bản Fork Tiềm Năng
2022-08-19 15:41
[Quan trọng] Chương Trình Chi Nhánh Kinh Doanh Bitget Đã Hoạt Động
2022-07-26 10:30
[Quan Trọng] Bitget Ra Mắt USDC Futures
2022-07-22 01:16
Bitget ngừng Phần thưởng Giao dịch Cơ bản trong "BGB của tôi"
2022-06-24 09:03
Bitget giới thiệu “Quỹ Bảo Vệ Nhà Đầu Tư” khi tham gia Launchpad với Revoland
2022-06-13 23:18
Cập nhật: Bitget hỗ trợ dịch chuyển LUNA, UST và Airdrop Luna mới
2022-05-25 22:09
Bitget sẽ hỗ trợ Kế hoạch Hồi sinh Terra (LUNA)
2022-05-25 19:15
Bitget thêm 13 cặp giao dịch cho One-Click Copy Trade
2022-05-23 14:13
Thông báo nối lại giao dịch giao ngay cho LUNA/USDT và UST/USDT
2022-05-14 22:41
Thông báo nối lại tính năng nạp/rút ho LUNA và UST
2022-05-14 10:36
[Quan trọng] Bitget hủy niêm yết cặp giao dịch Futures LUNAUSDT
2022-05-12 22:35
[Quan trọng] Thông báo ngừng mở giao dịch Futures cặp LUNAUSDT
2022-05-12 18:13
[Quan trọng] Bitget điều chỉnh cấp bậc ký quỹ cho LUNAUSDT Futures
2022-05-12 14:21