Trung tâm Thông báo

Bitget phát hành Báo cáo Định giá Quỹ Bảo vệ tháng 10/2023

Bitget đã hoàn thành việc theo dõi và định giá Quỹ Bảo vệ Bitget cho tháng 10/2023. Trong tháng 10, định giá của Quỹ Bảo vệ Bitget vẫn được duy trì ở trên mức 300 triệu USD:

Giá trị cao nhất: 388.5 triệu USD (29/10)

Giá trị thấp nhất: 337.9 triệu USD (12/10)

Giá trị trung bình: 357.2 triệu USD

Trong năm 2022, chúng tôi đã ra mắt Quỹ bảo vệ Bitget để đảm bảo rằng tài sản của người dùng luôn được bảo vệ đầy đủ. Ban đầu, quỹ có giá trị 300 triệu USD và Bitget cam kết sẽ luôn duy trì giá trị của quỹ ở trên mức 300 triệu USD. Truy cập Quỹ Bảo vệ Bitget để biết thêm thông tin.

Để đảm bảo an toàn cho tài sản của người dùng, Bitget cũng đã ra mắt Bằng chứng Dự trữ. Dữ liệu được cập nhật hàng tháng để đảm bảo rằng chúng tôi dự trữ với tỷ lệ tối thiểu là 1:1 cho tài sản của người dùng.

Cảm ơn bạn đã luôn hỗ trợ và hợp tác!