Trung tâm Thông báo

Bitget hoàn tất kế hoạch mua lại TokenFi (TOKEN)

Ngày 31/10/2023, Bitget đã công bố Thông báo Hủy niêm yết TokenFi (TOKEN) và Kế hoạch mua lại. Theo kế hoạch mua lại, Bitget sẽ thực hiện mua lại trên cơ sở giá đóng cao nhất của TokenFi (TOKEN) trong vòng 5 ngày kể từ khi token này được mở giao dịch trên Bitget (từ ngày 27/10 - 31/10), tức là 1 TOKEN = 0.00605002 USDT.

Tính đến hôm nay, chúng tôi đã hoàn thành việc mua lại TokenFi (TOKEN) trên nền tảng Bitget và người dùng có thể kiểm tra dữ liệu trong tài khoản Bitget Spot của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến 24/7 của chúng tôi.

Trong tương lai, Bitget sẽ tăng cường hơn nữa việc đánh giá dự án, đồng thời liên tục theo dõi và giám sát các token được niêm yết trong Innovation Zone. Xin cảm ơn sự hỗ trợ và thông cảm của quý người dùng.