Trung tâm Thông báo

Bitget cập nhật yêu cầu xác minh KYC

Bitget cập nhật yêu cầu xác minh KYC image 0

Để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của người dùng, tuân thủ các yêu cầu quy định trong lĩnh vực tiền điện tử toàn cầu và tạo dựng một môi trường giao dịch tiền điện tử an toàn, Bitget sẽ điều chỉnh các yêu cầu xác minh KYC, có hiệu lực từ ngày 01/09/2023, như sau:

  • Bắt đầu từ 23:00 ngày 31/08/2023 (Giờ VN), tất cả người dùng mới đăng ký:

Phải hoàn thành xác minh KYC cấp 1 để truy cập các dịch vụ khác nhau trên Bitget, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nạp tiền và giao dịch tài sản kỹ thuật số.

  • Đối với người dùng đã đăng ký trước 23:00 ngày 31/08/2023 (Giờ VN):

Bạn phải hoàn thành xác minh KYC cấp 1 trước 23:00 ngày 30/09/2023 (Giờ VN). Từ khuya ngày 31/08 đến khuya ngày 30/09, những người dùng chưa hoàn thành xác minh KYC cấp 1 vẫn có thể nạp, rút và giao dịch bình thường. Sau ngày 01/10/2023, người dùng chưa hoàn thành xác minh danh tính cấp 1 sẽ không thể nạp tiền nữa, các chức năng giao dịch và rút tiền vẫn hoạt động bình thường.

Lưu ý nhỏ:

Xác minh danh tính (KYC) là tập hợp những thủ tục được sử dụng bởi các tổ chức tài chính và tổ chức được quản lý khác để xác minh danh tính của người dùng. Bitget sẽ xác minh danh tính của bạn cho mục đích đánh giá rủi ro, từ đó giảm rủi ro cho cả hai bên. Để hoàn tất xác minh cấp 1, hãy truy cập xác minh KYC trên Hồ sơ người dùng của bạn.