Trung tâm Thông báo

Bitget Swap đã được tích hợp vào Bitget Web3!

Chúng tôi vui mừng thông báo phiên bản mới của ứng dụng Bitget Swap hiện đã chính thức hoạt động! Bitget Swap đã được nâng cấp và tích hợp vào Bitget Web3, cung cấp cho người dùng các tính năng phong phú như hiển thị, giao dịch và lưu trữ tài sản trên chuỗi.

Hướng dẫn truy cập Bitget Swap trong phiên bản ứng dụng mới:

1. Thanh điều hướng ở giữa trang chủ > Web3.

2. Biểu tượng hồ sơ ở trên cùng bên trái > Web3.

Bitget Web3 là một sản phẩm giao dịch phi tập trung thường xuyên cập nhật các tài sản trên chuỗi phổ biến và hỗ trợ chức năng giao dịch xuyên chuỗi của Bitget Wallet. Tính năng này đã thu hút thanh khoản từ khoảng 100 sàn giao dịch phi tập trung trên 20 chuỗi khác nhau.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.