Trung tâm Thông báo

Bitget đã cập nhật Bằng chứng Dự trữ cho tháng 11/2023

Bitget gần đây đã cập nhật Bằng chứng dự trữ tháng 11/2023 của mình. Trong bản cập nhật mới nhất, tổng tỷ lệ dự trữ của Bitget là 199%. Tỷ lệ dự trữ mới nhất như sau:

Bitget đã cập nhật Bằng chứng Dự trữ cho tháng 11/2023 image 0

Để đảm bảo an toàn cho tài sản của người dùng, Bitget đã ra mắt Bằng chứng Dự trữ vào tháng 12/2022. Dữ liệu này sẽ được cập nhật hàng tháng để duy trì tỷ lệ dự trữ ít nhất là 1:1 cho tài sản của người dùng. Người dùng có thể xác minh tài sản của mình trên Bitget bằng công cụ xác minh nguồn mở MerkleValidator trên GitHub. Ngoài Bằng chứng Dự trữ, Bitget đã thành lập Quỹ Bảo vệ trị giá 300 triệu USD để cung cấp thêm một lớp bảo vệ cho tài sản của người dùng.

Truy cập Bằng chứng Dự trữ Bitget để biết thêm chi tiết.

Cảm ơn bạn đã luôn hỗ trợ và hợp tác!