Trung tâm Thông báo

KCGI 2023: Chiến đấu và giành lấy quỹ thưởng 2,650,000 USDT!

KCGI 2023: Chiến đấu và giành lấy quỹ thưởng 2,650,000 USDT! image 0

Chúng tôi vui mừng thông báo khởi động King's Cup Global Invitational (KCGI) 2023, một cuộc thi giao dịch lớn được rất nhiều người mong đợi do Bitget tổ chức! Với tổng quỹ thưởng 2,650,000 USDT, KCGI 2023 sẽ là một cuộc thi vô cùng hoành tráng. Ngoài ra, chúng tôi còn có các phần thưởng hấp dẫn khác, bao gồm một máy bay trực thăng, xe Tesla Cyberquad cho trẻ em và iPhone 15 Pro Max!

King's Cup Global Invitational ( KCGI) là một cuộc thi giao dịch tiền điện tử toàn cầu được tổ chức bởi Bitget. KCGI năm nay bao gồm 4 cuộc thi chính: giao dịch spot, giao dịch sao chép futures, giao dịch demo và giao dịch futures. Người dùng còn có thể hoàn thành nhiệm vụ để tham gia Rút thăm May mắn và giành được những giải thưởng giá trị, bao gồm áo đấu của Messi!

Cách đăng ký

Truy cập trang KCGI để đăng ký.

‌Đăng Ký Tại Đây

Quy định đăng ký

1. Tài khoản phụ không được sử dụng để tham gia cuộc thi này. Khối lượng giao dịch từ các tài khoản phụ sẽ không được tính vào tài khoản chính.

2. Tài khoản tạo lập thị trường không đủ điều kiện tham gia.

3. Các tài khoản đã từng tham gia giao dịch API không đủ điều kiện tham gia cuộc thi.

4. Các tài khoản tham gia giao dịch API trong thời gian diễn ra cuộc thi sẽ bị loại.

5. Các tài khoản tham gia giao dịch elite hoặc giao dịch sao chép trong thời gian diễn ra cuộc thi giao dịch futures sẽ bị loại.

6. Chỉ những người dùng đủ điều kiện mới có thể tham gia. Một số khu vực hoặc người dùng cụ thể có thể không đủ điều kiện do các yêu cầu pháp lý và quy định. Người dùng có trách nhiệm hiểu và tuân thủ bất kỳ hạn chế và/hoặc yêu cầu nào ở quốc gia/khu vực của mình liên quan đến việc truy cập và sử dụng các dịch vụ giao dịch của Bitget.

Lịch thi đấu

Cuộc thi giao dịch spot

Thời gian đăng ký: 09:00 18/08 - 09:00 01/09 (Giờ VN)

Thời gian thi đấu: 09:00 01/09 - 09:00 15/09 (Giờ VN)

Cuộc thi giao dịch futures demo

Thời gian đăng ký: 09:00 05/09 - 09:00 15/09 (Giờ VN)

Thời gian thi đấu: 09:00 05/09 - 09:00 15/09 (Giờ VN)

Cuộc thi giao dịch sao chép futures

Thời gian đăng ký: 09:00 01/09 - 09:00 15/09 (Giờ VN)

Thời gian thi đấu: 09:00 15/09 - 09:00 30/09 (Giờ VN)

Cuộc thi giao dịch futures

Thời gian đăng ký: 09:00 10/09 - 09:00 30/09 (Giờ VN)

Thời gian thi đấu: 09:00 30/09 - 09:00 30/10 (Giờ VN)

Phân bổ quỹ thưởng

Cuộc thi

Quỹ thưởng

Cuộc thi giao dịch spot

50,000 USDT

Cuộc thi giao dịch futures demo

20,000 USDT

Cuộc thi giao dịch sao chép futures

Lên đến 80,000 USDT

Cuộc thi giao dịch futures

Lên đến 2,500,000 USDT

Tổng quan về cuộc thi

Cuộc thi giao dịch spot

1. Người dùng sẽ thi đấu theo đội và chia sẻ 50,000 USDT dựa trên khối lượng giao dịch spot của đội.

2. Người dùng phải có tài sản spot với giá trị ròng tối thiểu là 100 USDT tại thời điểm đăng ký.

3. Mỗi đội phải có tối thiểu 5 thành viên (bao gồm cả đội trưởng) để đủ điều kiện tham gia cuộc thi đồng đội.

4. Tổng khối lượng giao dịch spot của 10 thành viên hàng đầu trong đội được tính là khối lượng giao dịch của đội. 10 đội hàng đầu về khối lượng giao dịch spot sẽ chia sẻ quỹ thưởng.

5. Phần thưởng đội = (khối lượng giao dịch của đội ÷ tổng khối lượng giao dịch của 10 đội hàng đầu) × 50,000 USDT.

6. Một đội có thể giành được tối đa 50% tổng quỹ thưởng.

7. Phần thưởng dành cho thành viên trong đội: Trong một đội, đội trưởng sẽ nhận được 10% phần thưởng và phần còn lại sẽ được phân phối theo thứ hạng khối lượng giao dịch của mỗi thành viên.
Hạng 1: 30% phần thưởng của đội.
Hạng 2: 20% phần thưởng của đội.
Hạng 3: 10% phần thưởng của đội.
Hạng 4-10: Chia sẻ 30% phần thưởng của đội dựa trên khối lượng giao dịch cá nhân (tối đa 10% cho mỗi thành viên).

Xem tại đây để biết thêm chi tiết.

Cuộc thi giao dịch futures demo

1. Cuộc thi giao dịch futures demo là một cuộc thi cá nhân và người tham gia có thể chia sẻ quỹ thưởng 20,000 USDT dựa trên LờiLỗ cá nhân của họ.

2. Người dùng có thể đăng ký để nhận 100,000 USDT tài sản demo.

3. Phần thưởng mời

Người dùng sẽ nhận được 5000 USDT tài sản demo khi mỗi người dùng mới mà họ mời đăng ký trong thời gian diễn ra cuộc thi (tối đa 50,000 USDT).

4. Người dùng phải có tài sản futures với giá trị ròng tối thiểu là 100 USDT (không bao gồm tiền thưởng giao dịch, phiếu giảm giá và các đặc quyền khác) tại thời điểm đăng ký.

5. Người dùng sẽ được xếp hạng theo LờiLỗ của họ:
Hạng 1: 40% quỹ thưởng.
Hạng 2: 20% quỹ thưởng.
Hạng 3: 10% quỹ thưởng.
Hạng 4-10: Chia sẻ 30% quỹ thưởng còn lại dựa trên tỷ lệ LờiLỗ của cá nhân (tối đa 10% cho mỗi thành viên).

Xem tại đây để biết thêm chi tiết.

Cuộc thi giao dịch sao chép futures

1. Người dùng sẽ thi đấu theo đội trong cuộc thi giao dịch sao chép futures và chia sẻ quỹ thưởng dựa trên LờiLỗ của đội của họ.

2. Chỉ các elite trader mới có thể tạo đội.

3. Người dùng phải có tài sản futures với giá trị ròng tối thiểu là 300 USDT tại thời điểm đăng ký.

4. Các elite trader có thể đăng ký bằng cách tạo đội, trong khi những người theo dõi có thể đăng ký bằng cách tham gia một đội (người theo dõi có thể tham gia nhiều đội).

5. Mỗi đội phải có tối thiểu 10 thành viên (bao gồm cả đội trưởng) để đủ điều kiện tham gia cuộc thi đồng đội.

6. LờiLỗ của đội được tính bằng tổng LờiLỗ của 10 thành viên hàng đầu trong đội. 10 đội hàng đầu tính theo LờiLỗ sẽ chia sẻ quỹ thưởng dựa trên LờiLỗ của mỗi đội.

7. Phần thưởng cho đội:
Hạng 1: 30% quỹ thưởng.
Hạng 2: 20% quỹ thưởng.
Hạng 3: 10% quỹ thưởng.
Hạng 4 – 10: Chia sẻ 40% quỹ thưởng còn lại dựa trên tỷ lệ LờiLỗ của đội (tối đa 10% cho mỗi đội).

8. Phần thưởng dành cho thành viên trong đội:
Elite trader sẽ nhận được 30% phần thưởng, với phần thưởng còn lại được phân phối theo thứ hạng LờiLỗ của thành viên trong đội (bao gồm cả elite trader).
Hạng 1: 20% phần thưởng của đội.
Hạng 2: 10% phần thưởng của đội.
Hạng 3: 10% phần thưởng của đội.
Hạng 4-10: Chia sẻ 30% phần thưởng của đội dựa trên tỷ lệ LờiLỗ cá nhân (tối đa 10% cho mỗi thành viên).

Xem tại đây để biết thêm chi tiết.

Cuộc thi giao dịch futures

1. Cuộc thi giao dịch futures bao gồm một cuộc thi đồng đội và một cuộc thi cá nhân. Người dùng có thể tham gia vào cả hai cuộc thi.

2. Futures hợp lệ: USDT-M Futures và Coin-M Futures.

3. Người dùng phải có tài sàn futures với giá trị ròng tối thiểu là 300 USDT (không bao gồm tiền thưởng giao dịch, phiếu giảm giá và các đặc quyền khác) tại thời điểm đăng ký.

Cuộc thi giao dịch futures - đồng đội

1. Người dùng sẽ thi đấu theo đội và chia sẻ quỹ thưởng dựa trên LờiLỗ của đội mình.

2. LờiLỗ của đội được tính bằng tổng LờiLỗ của 10 thành viên hàng đầu trong đội. 10 đội hàng đầu tính theo LờiLỗ sẽ chia sẻ quỹ thưởng.

3. Phần thưởng của đội = (LờiLỗ của đội ÷ tổng LờiLỗ của 10 đội hàng đầu) × quỹ thưởng cuộc thi đồng đội.

4. Một đội có thể giành được tối đa 50% tổng quỹ thưởng.

5. Trong một đội, đội trưởng sẽ nhận được 10% phần thưởng, phần thưởng còn lại được phân phối theo thứ hạng LờiLỗ của các thành viên trong đội (bao gồm cả đội trưởng).

Hạng 1: 30% phần thưởng của đội.

Hạng 2: 20% phần thưởng của đội.

Hạng 3: 10% phần thưởng của đội.

Hạng 4-10: Chia sẻ 30% phần thưởng của đội dựa trên tỷ lệ LờiLỗ cá nhân (tối đa 10% cho mỗi thành viên).

Cuộc thi giao dịch futures - cá nhân

1. Cuộc thi giao dịch futures cá nhân dành cho các nhà giao dịch cá nhân. Những người tham gia được xếp hạng theo ROI của họ và 10 người dùng hàng đầu sẽ chia sẻ quỹ thưởng.

2. Phần thưởng:

Hạng 1: 40% quỹ thưởng.

Hạng 2: 20% quỹ thưởng.

Hạng 3: 10% quỹ thưởng.

Hạng 4-10: Chia sẻ 30% quỹ thưởng còn lại dựa trên ROI cá nhân (tối đa 10% cho mỗi người dùng).

Xem tại đây để biết thêm chi tiết.

‌Điều khoản và Điều kiện

1. Người dùng bị phát hiện thực hiện giao dịch rửa, đặt lệnh bù trừ, đăng ký số lượng lớn và trục lợi sẽ bị loại ngay lập tức.

2. Người dùng đặt và hủy lệnh maker quá thường xuyên sẽ bị loại.

3. Nếu phát hiện nhiều tài khoản đang hoạt động với cùng một địa chỉ IP, tất cả người dùng sử dụng địa chỉ IP đó sẽ bị loại.

4. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về cuộc thi này.

5. Tất cả người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các Điều khoản và Điều kiện của Bitget.

6. Bitget có quyền loại người dùng khỏi ưu đãi và thu hồi phần thưởng của họ nếu phát hiện bất kỳ hành vi gian lận, hoạt động bất hợp pháp nào (ví dụ: sử dụng nhiều tài khoản để nhận thưởng) hoặc các vi phạm khác.

7. Bitget có quyền sửa đổi, điều chỉnh hoặc hủy bỏ ưu đãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quyết định của riêng mình.

8. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về ưu đãi này. Vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.