Trung tâm Thông báo

Giao dịch Ký quỹ Spot KCGI 2023: phần thưởng đặc biệt dành cho người dùng mới!

Giao dịch Ký quỹ Spot KCGI 2023: phần thưởng đặc biệt dành cho người dùng mới!

Chúng tôi đang cung cấp phần thưởng cho giao dịch ký quỹ spot và airdrop độc quyền cho người dùng mới để chào mừng sự ra mắt của chương trình ưu đãi KCGI!

Đăng ký để tham gia KCGI>

Thời gian ưu đãi: 09:00 18/08 – 09:00 15/09 09:00 (Giờ VN)

Hoạt động 1: Đăng ký để nhận phần thưởng cho giao dịch ký quỹ spot

Trong thời gian ưu đãi, những người dùng mới chưa từng tham gia giao dịch ký quỹ spot trước đây có thể đăng ký nhận tiền thưởng giao dịch cho giao dịch ký quỹ trị giá 1–50 USDT hoặc phiếu giảm lãi vay trị giá 5–100 USDT. Phần thưởng giới hạn cho 1000 người tham gia đầu tiên mỗi ngày.

Các phiếu giảm lãi vay có thể được sử dụng để khấu trừ lãi suất phát sinh từ việc vay vốn để giao dịch ký quỹ. Tiền thưởng giao dịch có thể được sử dụng làm vốn cho giao dịch ký quỹ hoặc làm ký quỹ để vay thêm vốn cho giao dịch ký quỹ spot.

Làm thế nào để thực hiện giao dịch ký quỹ với chi phí thấp hơn mà lại có phần thưởng>

Hoạt động 2: Thực hiện giao dịch ký quỹ spot để nhận airdrop lên đến 500 USDT!

Những người dùng mới tham gia giao dịch ký quỹ spot có thể đăng ký trong thời gian ưu đãi và đạt một khối lượng giao dịch ký quỹ spot nhất định (bao gồm cả mua và bán) trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký để nhận các phần thưởng tương ứng như sau:

Khối lượng giao dịch (USDT) Phần thưởng
1000–100,000 Airdrop ngẫu nhiên 1—50 USDT
Hơn 100,000 Airdrop ngẫu nhiên 100–500 USDT

‌Lưu ý:

1. Người dùng phải đăng ký để tham gia chương trình ưu đãi.

2. Sau khi xem xét cẩn thận, Bitget sẽ phân phối phần thưởng từ Hoạt động 1 cho người dùng đủ điều kiện sau mỗi 3 ngày làm việc và phân phối airdrop từ Hoạt động 2 cho người dùng đủ điều kiện sau mỗi 7 ngày làm việc.

3. Người dùng phải dùng tài khoản chính để đăng ký tham gia ưu đãi. Khối lượng giao dịch của tài khoản phụ sẽ được tính vào khối lượng giao dịch của tài khoản chính.

4. ‌Bitget có quyền loại người dùng có các hành vi gây hại, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ký nhiều tài khoản và thực hiện giao dịch rửa. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về ưu đãi này.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.