Trung tâm Thông báo

Quy tắc cuộc thi giao dịch futures demo KCGI 2023

Quy tắc cuộc thi giao dịch futures demo KCGI 2023 image 0

Tại cuộc thi giao dịch futures demo, người dùng sẽ thi đấu theo thể thức cá nhân. Người dùng có thể đăng ký nhận 100,000 USDT tiền demo để giao dịch không rủi ro. Chia sẻ quỹ thưởng 20,000 USDT!

Lịch trình

Thời gian đăng ký: 09:00 05/09 - 09:00 15/09 (Giờ VN)

Thời gian thi đấu: 09:00 05/09 - 09:00 15/09 (Giờ VN)

Yêu cầu đăng ký

1. Người dùng có thể tham gia bằng cách đăng ký trong khoảng thời gian từ 09:00 ngày 05/09 đến 09:00 ngày 15/09 (Giờ VN).

2. Bạn phải có tài sàn futures với giá trị ròng tối thiểu là 100 USDT (không bao gồm tiền thưởng giao dịch, phiếu giảm giá và các đặc quyền khác) tại thời điểm đăng ký.

3. Tài khoản phụ không được sử dụng để tham gia cuộc thi này. Khối lượng giao dịch từ các tài khoản phụ sẽ không được tính vào tài khoản chính.

4. Tài khoản tạo lập thị trường không đủ điều kiện tham gia.

5. Các tài khoản đã từng tham gia giao dịch API không đủ điều kiện tham gia cuộc thi.

6. Các tài khoản thực hiện giao dịch API trong thời gian diễn ra cuộc thi sẽ bị loại.

7. Chỉ những người dùng đủ điều kiện mới có thể tham gia. Một số khu vực hoặc người dùng cụ thể có thể không đủ điều kiện do các yêu cầu pháp lý và quy định. Người dùng có trách nhiệm tự tìm hiểu và tuân thủ mọi hạn chế và/hoặc yêu cầu đối với việc sử dụng dịch vụ giao dịch Bitget tại quốc gia/khu vực của họ.

Phần thưởng mời

Người dùng sẽ nhận được 5000 USDT tiền demo khi mỗi người dùng mới mà họ mời đăng ký trong thời gian diễn ra cuộc thi (tối đa 50,000 USDT).

Futures hợp lệ
  • USDT-M Futures
  • USDC-M Futures
  • USD-M Futures

Phân phối phần thưởng

1. Những người tham gia giao dịch demo sẽ được xếp hạng dựa trên LờiLỗ. 10 người đứng đầu sẽ chia sẻ phần thưởng.

2. Phần thưởng:

Hạng 1: 40% quỹ thưởng.

Hạng 2: 20% quỹ thưởng.

Hạng 3: 10% quỹ thưởng.

Hạng 4-10: Chia sẻ 30% quỹ thưởng còn lại dựa trên LờiLỗ cá nhân (tối đa 10% cho mỗi người dùng).

Yêu cầu cuộc thi

1. LờiLỗ giao dịch futures demo = giá trị ròng cuối cùng của tài khoản (bao gồm LờiLỗ chưa ghi nhận) - giá trị ròng ban đầu của tài khoản (bao gồm LờiLỗ chưa ghi nhận) - tài sản giao dịch demo kiếm được bằng cách mời bạn bè tham gia cuộc thi.

2. Người tham gia phải có LờiLỗ dương để đủ điều kiện nhận thưởng.

3. Nếu nhiều người dùng có cùng mức LờiLỗ, người dùng nào có khối lượng giao dịch lớn hơn sẽ được xếp hạng cao hơn.

Điều khoản và Điều kiện

1. Người dùng bị phát hiện tham gia giao dịch wash trading, đặt lệnh bù trừ không phù hợp, đăng ký số lượng lớn và trục lợi sẽ bị loại ngay lập tức.

2. Người dùng đặt và hủy lệnh maker quá thường xuyên sẽ bị loại.

3. Nếu phát hiện nhiều tài khoản đang hoạt động với cùng một địa chỉ IP, tất cả người dùng sử dụng địa chỉ IP đó sẽ bị loại.

4. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về cuộc thi này.

5. Tất cả người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các Điều khoản và Điều kiện của Bitget.

6. Bitget có quyền loại người dùng khỏi ưu đãi và thu hồi phần thưởng của họ nếu phát hiện bất kỳ hành vi gian lận, hoạt động bất hợp pháp nào (ví dụ: sử dụng nhiều tài khoản để nhận thưởng) hoặc các vi phạm khác.

7. Bitget có quyền sửa đổi, điều chỉnh hoặc hủy bỏ ưu đãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quyết định của riêng mình.

8. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về ưu đãi này. Vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.