Trung tâm Thông báo

Quy tắc cuộc thi giao dịch spot KCGI 2023

Quy tắc cuộc thi giao dịch spot KCGI 2023 image 0

KCGI năm nay sẽ bắt đầu với cuộc thi giao dịch spot. Người dùng sẽ thi đấu theo đội và chia sẻ 50,000 USDT dựa trên khối lượng giao dịch spot của đội!

Lịch trình

Thời gian đăng ký: 09:00 18/08 - 09:00 01/09 (Giờ VN)

Thời gian thi đấu: 09:00 01/09 - 09:00 15/09 (Giờ VN)

Yêu cầu đăng ký

1. Cả đội trưởng và thành viên trong đội đều phải có tài sản spot với giá trị ròng tối thiểu là 100 USDT tại thời điểm đăng ký.

2. Mỗi đội phải có ít nhất 5 thành viên (bao gồm cả đội trưởng).

3. Hạn chót để thành lập đội là 24 giờ trước khi cuộc thi bắt đầu. Các đội có ít hơn 5 thành viên sẽ tự động bị giải tán. Nếu đội trưởng hoặc các thành viên của đội bị giải tán không tham gia một đội khác trước khi kết thúc đăng ký, họ sẽ được chỉ định vào một đội ngẫu nhiên.

4. Người dùng chỉ có thể tham gia một đội và không thể rời khỏi đội sau khi tham gia.

5. Tài khoản phụ sẽ không được tính là tài khoản riêng trong cuộc thi. Khối lượng giao dịch của các tài khoản phụ sẽ không được tính vào tổng khối lượng giao dịch của tài khoản chính.

6. Tài khoản tạo lập thị trường không đủ điều kiện tham gia cuộc thi.

7. Các tài khoản đã từng tham gia giao dịch API không đủ điều kiện tham gia cuộc thi.

8. Các tài khoản tham gia giao dịch API trong thời gian diễn ra cuộc thi sẽ bị loại.

9. Chỉ những người dùng đủ điều kiện mới có thể tham gia. Một số khu vực hoặc người dùng cụ thể có thể không đủ điều kiện do các yêu cầu pháp lý và quy định. Người dùng có trách nhiệm tự tìm hiểu và tuân thủ mọi hạn chế hoặc yêu cầu đối với việc sử dụng dịch vụ giao dịch Bitget tại quốc gia/khu vực của họ.

Đội công khai và đội riêng

1. Đội trưởng có thể thiết lập đội ở chế độ công khai hoặc riêng.

2. Các đội công khai luôn mở cho mọi người, có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể tham gia.

3. Các đội riêng không mở cho mọi người, có nghĩa là chỉ những người dùng có khóa bí mật mới có thể tham gia.

Phân phối phần thưởng

1. Các đội sẽ được xếp hạng dựa trên tổng khối lượng giao dịch spot của họ. 10 đội đứng đầu có thể chia sẻ phần thưởng.

2. Phần thưởng đội = (khối lượng giao dịch của đội ÷ tổng khối lượng giao dịch của 10 đội hàng đầu) × 50,000 USDT.

3. Một đội có thể giành được tối đa 50% tổng quỹ thưởng.

4. Phần thưởng dành cho thành viên trong đội:

Trong một đội, đội trưởng sẽ nhận được 10% phần thưởng, phần còn lại sẽ được phân phối dựa trên thứ hạng khối lượng giao dịch.

Hạng 1: 30% phần thưởng của đội.

Hạng 2: 20% phần thưởng của đội.

Hạng 3: 10% phần thưởng của đội.

Hạng 4-10: Chia sẻ 30% phần thưởng của đội dựa trên khối lượng giao dịch cá nhân (tối đa 10% cho mỗi thành viên).

Yêu cầu cuộc thi

1. Giao dịch spot bao gồm giao dịch ký quỹ, giao dịch bot spot (giao dịch ký quỹ được tính dựa trên số tiền ký quỹ) và Convert, nhưng sẽ không tính các cặp giao dịch spot sau: USDC/USDT, TUSD/USDT, DAI/USDT, CUSD/USDT, BUSD/USDT, CEUR/USDT, EURT/USDT, USDT/BRL, USDT/EUR, USDT/GBP, DAI/USDC và các cặp stablecoin khác.

2. Trong trường hợp những người tham gia hoặc các đội có cùng khối lượng giao dịch, người dùng hoặc đội có LờiLỗ cao hơn sẽ được xếp hạng cao hơn.

‌Điều khoản và Điều kiện

1. Người dùng bị phát hiện tham gia giao dịch wash trading, đặt lệnh bù trừ không phù hợp, đăng ký số lượng lớn và trục lợi sẽ bị loại ngay lập tức.

2. Người dùng đặt và hủy lệnh maker quá thường xuyên sẽ bị loại.

3. Nếu phát hiện nhiều tài khoản đang hoạt động với cùng một địa chỉ IP, tất cả người dùng sử dụng địa chỉ IP đó sẽ bị loại.

4. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về cuộc thi này.

5. Tất cả người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các Điều khoản và Điều kiện của Bitget.

6. Bitget có quyền loại người dùng khỏi ưu đãi và thu hồi phần thưởng của họ nếu phát hiện bất kỳ hành vi gian lận, hoạt động bất hợp pháp nào (ví dụ: sử dụng nhiều tài khoản để nhận thưởng) hoặc các vi phạm khác.

7. Bitget có quyền sửa đổi, điều chỉnh hoặc hủy bỏ ưu đãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quyết định của riêng mình.

8. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về ưu đãi này. Vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.