Trung tâm Thông báo

KCGI2023: Giới thiệu bạn bè - Phần thưởng lên đến 50 USDT

KCGI2023: Giới thiệu bạn bè - Phần thưởng lên đến 50 USDT image 0

Nhân dịp giải đấu KCGI khởi tranh, hãy mời bạn bè của bạn tham gia KCGI và cùng nhau nhận phần thưởng!

Cách tham gia:

Truy cập trang KCGI và chia sẻ trang đến bạn bè, sau đó mời bạn bè đăng ký để tham gia cuộc thi cùng nhau!

Truy cập trang KCGI

Phần thưởng:

Mời bạn bè đăng ký và tham gia hai cuộc thi KCGI để nhận 10 USDT tiền thưởng giao dịch futures,

tối đa đến 50 USDT.

‌Lưu ý:

1. Bitget có quyền loại người dùng khỏi ưu đãi và thu hồi phần thưởng của họ nếu phát hiện bất kỳ hành vi gian lận, hoạt động bất hợp pháp nào (ví dụ: sử dụng nhiều tài khoản để nhận thưởng) hoặc các vi phạm khác.

2. Phần thưởng sẽ được xem xét và phân phối trong vòng 10 ngày làm việc sau khi đáp ứng các yêu cầu.