Trung tâm Thông báo

Tham gia giao dịch ký quỹ spot để nhận 3000 USDT!

Tham gia giao dịch ký quỹ spot để nhận 3000 USDT! image 0

Bitget sẽ tặng phiếu giảm lãi vay dành cho giao dịch ký quỹ spot. Tham gia giao dịch ký quỹ spot với lãi suất vay ưu đãi và nhận đến 3000 USDT!

Tham gia giao dịch ký quỹ spot để nhận 3000 USDT! image 1

Thời gian ưu đãi: 17:00 01/06 - 17:00 9/06 (Giờ VN)

Hoạt động 1: Đăng ký để nhận phiếu giảm lãi vay

Sử dụng nút Đăng Ký Ngay để nhận phiếu giảm lãi vay trị giá 0.5-50 USDT.

Phiếu giảm lãi vay dùng để chi trả tiền lãi cho các khoản vay ký quỹ spot.

Chỉ 3000 người dùng đầu tiên đăng ký mỗi ngày sẽ nhận được phiếu giảm lãi vay, việc phân phối sẽ diễn ra trong vòng một ngày làm việc kể tính từ ngày đăng ký.

Hoạt động 2: Tham gia giao dịch ký quỹ spot để nhận đến 3000 USDT!

Người dùng sẽ nhận thưởng dựa trên khối lượng giao dịch ký quỹ spot của mình (cả lệnh mua và bán) trong thời gian diễn ra ưu đãi.

Thứ hạng khối lượng giao dịch

Phần thưởng (USDT)
Hạng 1 3000
Hạng 2-10 500
Từ 11 trở xuống

Chia sẻ 30,000 USDT tỷ lệ theo khối lượng giao dịch

Tham khảo:

  1. 4 Bước Để Hoàn Thành Giao Dịch Ký Quỹ Spot Bitget
  2. Ký quỹ Spot - vay tiền là hoạt động cốt lõi của giao dịch ký quỹ
  3. Giới thiệu về phiếu giảm lãi vay Bitget

‌Lưu ý:

1. Người dùng phải đăng ký để tham gia chương trình ưu đãi.

2. Người dùng có thể nhận phiếu từ Trung tâm Phiếu thưởng.

3. ‌Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc sau khi ưu đãi kết thúc.

4. Người dùng phải dùng tài khoản chính để đăng ký tham gia chương trình ưu đãi. Khối lượng giao dịch của tài khoản phụ sẽ được tính vào khối lượng giao dịch của tài khoản chính.

5. ‌Bitget có quyền loại người dùng có các hành vi gây hại, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ký nhiều tài khoản và thực hiện giao dịch rửa. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về chương trình ưu đãi này.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư. Bitget sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ do đầu tư nào.