Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchSao chépBot‌EarnWeb3
Tạo
Quan hệ đối tác với huyền thoại Messi

Ký quỹ Spot - Vay tiền là hoạt động cốt lõi của giao dịch ký quỹ.

Spot Margin
Ký quỹ Spot - Vay tiền là hoạt động cốt lõi của giao dịch ký quỹ.

Giao dịch ký quỹ Spot là một sản phẩm cho phép người dùng vay nhiều tài sản hơn để giao dịch bằng cách thế chấp khoản ký quỹ của họ. Sản phẩm này thuộc một nhánh của giao dịch spot và sử dụng chung sổ lệnh với giao dịch spot.

Ưu điểm

  1. Cung cấp cho người dùng nhiều ký quỹ hơn. Việc sử dụng đòn bẩy hợp lý có thể mang lại nhiều lợi nhuận tiềm năng hơn cho người dùng trong giao dịch.

  2. Cải thiện khả năng sử dụng vốn. Khi người dùng nắm giữ token và không muốn bán chúng, họ có thể vay những tài sản khác bằng cách thế chấp các token này để tiếp tục đầu tư.

  3. Hỗ trợ bán khống trong giao dịch spot. Khi người dùng lo ngại giá một token nhất định có thể giảm, họ có thể vay token đó để bán cao và mua thấp.

  4. Nhiều tài sản giao dịch hơn. Bitget liên tục bổ sung các tài sản giao dịch ký quỹ spot, cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn hơn để giao dịch.

Hướng dẫn vay:

Bitget cung cấp hai chế độ vay cho người dùng.

  1. Vay tự động (được khuyến nghị): Sau khi chọn vay tự động cho vị thế, số lượng khả dụng tối đa sẽ là tổng của số lượng ký quỹ và số lượng có thể vay tối đa. Sau khi người dùng nhập số lượng đặt lệnh, hệ thống sẽ hiển thị số lượng token mà lệnh sẽ vay.

Ký quỹ Spot - Vay tiền là hoạt động cốt lõi của giao dịch ký quỹ. image 0

  1. Vay thủ công: Nếu chưa chọn vay tự động, người dùng có thể nhập thủ công loại token sẽ vay, số lượng và xem lãi suất vay bằng cách nhấp vào nút "vay".

Ký quỹ Spot - Vay tiền là hoạt động cốt lõi của giao dịch ký quỹ. image 1

Hướng dẫn giao dịch và kiếm lợi nhuận

Long: Vay stablecoin để mua thấp và bán cao, đây là logic tương tự như giao dịch spot.

Short: Vay các token giảm giá để bán, sau đó mua lại với giá thấp hơn để hoàn trả.

‌Lưu ý:

  1. Sau khi kiếm được lợi nhuận hoặc cắt lỗ, hãy nhớ thanh toán khoản vay, nếu không hệ thống sẽ tiếp tục tính lãi suất vay.

  2. Giao dịch ký quỹ Spot có thể mang lại lợi nhuận tiềm năng lớn hơn cho người dùng, tuy nhiên người dùng cũng phải chấp nhận rủi ro khi thực hiện khoản vay. Vì vậy, vui lòng chú ý đến tỷ lệ rủi ro tài khoản của bạn và đặt các lệnh cắt lỗ kịp thời.

larkLogo2023-03-09
Recommended