Tin tức sản phẩm

4 Bước Để Hoàn Thành Giao Dịch Ký Quỹ Spot Bitget

4 Bước Để Hoàn Thành Giao Dịch Ký Quỹ Spot Bitget image 0

Kính gửi người dùng Bitget,

4 Bước Để Hoàn Thành Giao Dịch Ký Quỹ Spot Bitget:

Chuyển - Vay - Giao dịch - Trả nợ!

‌Bước 1: Chuyển tiền đến Tài khoản Ký quỹ Spot

Bước đầu tiên để giao dịch Ký quỹ Spot trên Bitget là chuyển tiền từ tài khoản chính sang tài khoản Ký quỹ Spot của bạn. Điều này có thể được thực hiện thông qua chức năng "Chuyển" trên nền tảng. Vui lòng chắc chắn bạn chuyển đủ tiền để có thể chi trả mọi khoản lỗ tiềm ẩn.

Lời khuyên: Đối với Tài khoản ký quỹ Cross, tiền gốc sẽ được gộp chung lại trong một tài khoản. Đối với Tài khoản ký quỹ Isolated, bạn cần chuyển tiền đến tài khoản cặp coin mà bạn muốn giao dịch.

‌Bước 2: Vay tiền từ Thị trường Cho vay

Khi bạn có tiền trong tài khoản Ký quỹ Spot, bạn có thể vay thêm tiền từ Thị trường Cho vay để gia tăng khả năng giao dịch. Chúng tôi cung cấp hai chế độ vay:

A: Vay thủ công: Nhấp vào nút “Vay" để chọn token và số lượng bạn muốn vay.

B: Vay tự động: Kích hoạt chức năng vay tự động và hệ thống sẽ tự động vay tiền trên số tiền gốc của bạn dựa vào số tiền giao mà bạn đã nhập khi giao dịch.

‌Bước 3: Giao dịch Long hoặc Short

Chọn cặp giao dịch và đặt một lệnh mua long hoặc sell short để mở vị thế.

Long: Vay USDT để mua token bạn muốn long.

Short: Vay token bạn muốn short và bán chúng.

Step 4: Đóng giao dịch và trả nợ

Theo dõi chặt chẽ vị thế giao dịch của bạn và đóng giao dịch khi bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận hoặc thua lỗ. Trả nợ bằng token bạn đã vay. Chúng tôi cung cấp hai chế độ trả nợ:

A: Trả nợ thủ công: Nhấp vào nút “Vay", chuyển sang tab trả nợ để trả khoản vay và lãi suất.

B: Trả nợ tự động: Kích hoạt chức năng trả nợ tự động và hệ thống sẽ tự động sử dụng tài sản bạn đang có để trả nợ khoản vay khi bạn hoàn thành giao dịch.

Giao dịch đòn bẩy cung cấp cho bạn thêm vốn để giao dịch spot, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Với sản phẩm ký quỹ spot Bitget, thanh lý hoặc giảm bắt buộc sẽ được kích hoạt khi tỷ lệ rủi ro bằng hoặc lớn hơn 1. Vậy nên, chúng tôi khuyên bạn cần phải theo dõi tỷ lệ rủi ro và vốn ở vị thế của mình hoặc đặt lệnh cắt lỗ trong thời gian thích hợp.