Bitget App
Trade smarter
ซื้อคริปโตตลาดเทรดCopyบอทเทรดEarnWeb3
สร้าง
การจับมือกับสุดยอดพาร์ทเนอร์ Lionel Messi

ราคาคริปโทเคอร์เรนซีวันนี้

เกี่ยวกับราคาคริปโต

คริปโทเคอร์เรนซีเป็นสกุลเงินดิจิทัลหรือสกุลเงินเสมือนที่ใช้ Cryptography เพื่อความปลอดภัย ทำให้คริปโตทำงานได้อย่างอิสระจากธนาคารกลางหรือรฐบาล ในขณะที่คริปโทเคอร์เรนซีที่โด่งดังมากที่สุด คือ Bitcoin ก็ยังมีคริปโทเคอร์เรนซีอีกหลายสกุลอยู่ด้วย เช่น Ethereum, Litecoin และ XRP

ราคาของคริปโทเคอร์เรนซีจะถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต และปัจจัยต่างๆ เช่น ความเชื่อมั่นของตลาด (Market Sentiment) ข่าว ประกาศ และความเปลี่ยนแปลงด้านระเบียบข้อบังคับ มูลค่าของคริปโทเคอร์เรนซีอาจผันผวนได้อย่างมากภายในช่วงเวลาสั้นๆ ทำให้การลงทุนในคริปโตเป็นการลงทุนที่มีความผันผวนสูง

ฉันจะคาดการณ์ราคาคริปโทเคอร์เรนซีได้อย่างไร

การคาดการณ์ราคาคริปโทเคอร์เรนซีนั้นไม่มีวิธีที่ถูกต้องแน่นอน เนื่องจากคริปโตมีความผันผวนสูงและมีปัจจัยหลากหลายที่อาจส่งผลต่อราคาของคริปโตได้ วิธีการที่นักวิเคราะห์ใช้ในการคาดการณ์ราคา ได้แก่ การวิเคราะห์เทรนด์ตลาดและความเชื่อมั่น ศึกษากราฟและอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค รวมถึงติดตามข่าวสารและการพัฒนาในอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซี เป็นต้น

ใครเป็นคนตัดสินมูลค่าของคริปโทเคอร์เรนซี

มูลค่าของคริปโทเคอร์เรนซีจะถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาด พฤติกรรมการเทรดของผู้ซื้อและผู้ขายบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ รวมถึงปัจจัยภายนอก เช่น ข่าว ระเบียบข้อบังคับ และความเชื่อมั่นของตลาด (Market Sentiment)

เหรียญคริปโตที่มาแรงในตอนนี้คืออะไร

เหรียญคริปโตมาแรงโดยวัดจากมูลค่าตามราคาตลาดในตอนนี้คือ

1. Bitcoin (BTC)

2. Ethereum (ETH)

3. Tether (USDT)

4. BNB (BNB)

5. USD Coin (USDC)

6. XRP (XRP)

7. Bitget Token (BGB)

8. Cardano (ADA)

9. Dogecoin (DOGE)

10. Polygon (MATIC)

อะไรคือตัวขับเคลื่อนราคาคริปโทเคอร์เรนซี

อุปสงค์และอุปทาน: หลักการทางเศรษฐศาสตร์พื้นฐานของอุปสงค์และอุปทานมีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาของคริปโทเคอร์เรนซี หากอุปสงค์ของคริปโทเคอร์เรนซีรายการใดรายการหนึ่งสูงแต่อุปทานมีจำกัด ราคาของคริปโทเคอร์เรนซีจะสูงขึ้น

ความเชื่อมั่นของตลาด (Market Sentiment): ความเชื่อมั่นโดยรวมของตลาดจะส่งผลต่อราคาคริปโทเคอร์เรนซี หากนักลงทุนอยู่ในช่วง Bullish ราคาของคริปโทเคอร์เรนซีจะสูงขึ้น แต่ถ้าหากอยู่ในช่วง Bearish ราคาของคริปโทเคอร์เรนซีจะลดลง

ระเบียบข้อบังคับ: ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายของรัฐบาลสามารถส่งอิทธิพลต่อราคาคริปโทเคอร์เรนซีได้ หากรัฐบาลประกาศปราบปรามหรือยุติการเทรดคริปโทเคอร์เรนซี ราคาของคริปโทเคอร์เรนซีจะลดลง ในทางกลับกัน หากรัฐบาลประกาศแผนการควบคุมหรือทำให้คริปโทเคอร์เรนซีถูกต้องตามกฎหมาย ราคาของคริปโทเคอร์เรนซีก็จะสูงขึ้น

อิทธิพลของสื่อ: อิทธิพลของสื่ออาจส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อราคาคริปโทเคอร์เรนซี โดยการรายงานข่าวในเชิงบวกจะช่วยเพิ่มราคาคริปโตได้ ในขณะที่การรายงานข่าวเชิงลบอาจส่งผลให้ราคาคริปโตลดลง

ความผันผวน: ราคาของคริปโทเคอร์เรนซีอาจมีความผันผวนสูง หมายความว่าราคาสามารถผันผวนได้อย่างมากอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความเชื่อมั่นของตลาด ระเบียบข้อบังคับ หรือความเชื่อมั่นของนักลงทุน

การนำไปใช้งาน: เมื่อองค์กรธุรกิจ ผู้ค้าและบุคคลทั่วไปหันมายอมรับและเทรดคริปโทเคอร์เรนซีมากขึ้น ราคาของคริปโตก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย

ฉันจะอ่านราคาคริปโทเคอร์เรนซีได้อย่างไร

กราฟแท่งเทียนจะแสดงราคาด้วยสี 2 สีที่โดดเด่น - สีเขียวและสีแดง แท่งเทียนแต่ละแท่งจะมีไส้เทียนด้านบนแสดงถึงราคาปิดสูงสุดของคริปโทเคอร์เรนซีภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และไส้เทียนด้านล่างจะแสดงราคาปิดต่ำสุดในช่วงระยะเวลาเดียวกัน

คริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

สินทรัพย์ 11699
ชื่อราคา24h %7d %มูลค่าตามราคาตลาดปริมาณ 24 ชม.อุปทาน24 ชม. ที่ผ่านมาการดำเนินการราคา24h %
focusIcon
$43,707.23-0.98%+10.74% $855.15B$17.36B19.57M
เทรด$43,707.23-0.98%
focusIcon
$2,337-0.75%+7.93% $280.95B$10.59B120.22M
เทรด$2,337-0.75%
focusIcon
$1+0.04%+0.02% $90.39B$45.70B90.34B
เทรด$1+0.04%
focusIcon
BNB
BNBBNB
$237.73-0.48%+3.67% $36.06B$856.25M151.70M
เทรด$237.73-0.48%
focusIcon
XRP
XRPXRP
$0.6605-1.79%+6.56% $35.64B$2.23B53.96B
เทรด$0.6605-1.79%
focusIcon
$72.48-3.19%+14.66% $30.87B$2.92B425.96M
เทรด$72.48-3.19%
focusIcon
USDC
USDCUSDC
$1+0.03%+0.02% $24.56B$4.74B24.56B
เทรด$1+0.03%
focusIcon
$0.5766+5.02%+45.19% $20.37B$2.56B35.32B
เทรด$0.5766+5.02%
focusIcon
$0.09844-2.70%+13.86% $14.00B$1.12B142.17B
เทรด$0.09844-2.70%
focusIcon
$31.84+4.05%+43.54% $11.65B$1.79B365.76M
เทรด$31.84+4.05%
focusIcon
TRON
TRONTRX
$0.1067+0.00%+3.28% $9.44B$283.29M88.47B
เทรด$0.1067+0.00%
focusIcon
$16.22-4.08%+1.32% $9.03B$867.28M556.85M
เทรด$16.22-4.08%
focusIcon
$7.11+3.01%+27.45% $8.99B$714.52M1.27B
เทรด$7.11+3.01%
focusIcon
Polygon
PolygonMATIC
$0.8829-2.54%+8.16% $8.20B$785.71M9.28B
เทรด$0.8829-2.54%
focusIcon
$2.31-1.09%-5.26% $7.97B$41.49M3.45B
เทรด$2.31-1.09%
focusIcon
$0.{5}9981-2.09%+16.94% $5.88B$469.62M589.35T
เทรด$0.{5}9981-2.09%
focusIcon
$76.32-2.51%+5.56% $5.64B$647.85M73.96M
เทรด$76.32-2.51%
focusIcon
Dai
DaiDAI
$0.9995-0.02%-0.04% $5.35B$276.98M5.35B
เทรด$0.9995-0.02%
focusIcon
$252.19-0.42%+10.59% $4.94B$235.18M19.58M
เทรด$252.19-0.42%
focusIcon
$6.8+4.22%+10.49% $4.00B$266.85M588.19M
เทรด$6.8+4.22%
focusIcon
Cosmos
CosmosATOM
$10.47+0.83%+8.63% $3.96B$293.17M378.34M
เทรด$10.47+0.83%
focusIcon
$0.1335+0.95%+10.00% $3.76B$159.22M28.15B
เทรด$0.1335+0.95%
focusIcon
$3.79+0.55%-2.59% $3.52B$649,037.94928.28M
เทรด$3.79+0.55%
focusIcon
OKB
OKBOKB
$57.4-0.48%-1.78% $3.44B$13.21M60.00M
เทรด$57.4-0.48%
focusIcon
$174.78+0.15%+1.18% $3.21B$89.28M18.37M
เทรด$174.78+0.15%
focusIcon
$22.04-0.94%+12.38% $3.18B$374.73M144.44M
เทรด$22.04-0.94%
focusIcon
$0.1289-2.00%-6.58% $2.82B$40.32M21.86B
เทรด$0.1289-2.00%
focusIcon
$0.1085+9.91%+16.37% $2.74B$62.11M25.26B
เทรด$0.1085+9.91%
focusIcon
$0.9997+0.11%+0.06% $2.63B$166.94M2.63B
เทรด$0.9997+0.11%
focusIcon
Hedera
HederaHBAR
$0.07438-0.16%+19.18% $2.50B$93.26M33.58B
เทรด$0.07438-0.16%
focusIcon
$5.54+5.82%+14.61% $2.49B$97.70M449.93M
เทรด$5.54+5.82%
focusIcon
$1.92+21.81%+35.94% $2.47B$315.30M1.29B
เทรด$1.92+21.81%
focusIcon
$2.43+1.85%+20.36% $2.44B$342.29M1.00B
เทรด$2.43+1.85%
focusIcon
$5.13-2.01%+9.66% $2.45B$277.73M477.53M
เทรด$5.13-2.01%
focusIcon
$8.23-2.66%+12.35% $2.30B$209.96M278.93M
เทรด$8.23-2.66%
focusIcon
$6.17-4.54%-12.80% $2.08B$273.69M337.53M
เทรด$6.17-4.54%
focusIcon
$2.33-4.65%-4.03% $2.07B$91.37M889.56M
เทรด$2.33-4.65%
focusIcon
$0.6190-2.83%+12.97% $1.94B$94.44M3.13B
เทรด$0.6190-2.83%
focusIcon
$0.02709+0.76%+18.15% $1.97B$59.02M72.71B
เทรด$0.02709+0.76%
focusIcon
$2.03-4.22%+15.69% $1.85B$352.08M911.29M
เทรด$2.03-4.22%
focusIcon
$0.1985+7.42%+34.41% $1.59B$326.67M8.01B
เทรด$0.1985+7.42%
focusIcon
$0.1686-3.25%+11.11% $1.57B$84.11M9.32B
เทรด$0.1686-3.25%
focusIcon
$18.52-3.70%+4.18% $1.55B$121.38M83.76M
เทรด$18.52-3.70%
focusIcon
$4.7+5.16%+11.04% $1.55B$110.03M328.90M
เทรด$4.7+5.16%
focusIcon
$58.19+11.44%+25.10% $1.53B$126.81M26.31M
เทรด$58.19+11.44%
focusIcon
BUSD
BUSDBUSD
$0.9998-0.02%-0.04% $1.51B$222.55M1.51B
เทรด$0.9998-0.02%
focusIcon
$1.14-2.40%+2.68% $1.45B$606.53M1.27B
เทรด$1.14-2.40%
focusIcon
Aave
AaveAAVE
$98.41-0.66%-6.00% $1.44B$191.65M14.67M
เทรด$98.41-0.66%
focusIcon
STACKS
STACKSSTACKS
$0.9826-5.87%+26.29% $1.40B$109.14M1.43B
เทรด$0.9826-5.87%
focusIcon
$9.26-0.85%+4.55% $1.38B$298.06M149.59M
เทรด$9.26-0.85%